Tuesday, 26 November 2013

....ဗုဒၶဖြားျမင္ရာ ရက္စြဲသည္ ရာစုႏွစ္တခု နီးပါးမွ် ေနာက္သို႔ဆုတ္သြားေစႏိုင္?

ဗုဒၶဖြားျမင္ရာ ရက္စြဲသည္ ရာစုႏွစ္တခု နီးပါးမွ် ေနာက္သို႔ဆုတ္သြားေစႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား နီေပါႏိုင္ငံ လုမၺီနီတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ခဲ့သည္။
နာမည္ေက်ာ္ National Geographic မဂၢဇင္းက ဗုဒၶဖြားျမင္ရာေနရာအျဖစ္ ထင္ရွားၿပီး ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္ၾကသည့္ေနရာျဖစ္သည့္ နီေပါႏိုင္ငံ လုမၺီနီရွိ မာယာေဒဝီေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဘီစီ ၅၅၀ ခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည့္ ေရွးအက်ဆံုးေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ေရွးေဟာင္း သုေတသန ေျမတူး ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႕ထားသည္။
ထိုေတြ႕ရွိခ်က္က ဗုဒၶဖြားျမင္သည့္ေန႔သည္ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက လက္ခံထားေသာ ေန႔ထက္ ေရွ႕ကို ရာစုႏွစ္တခုခန္႔ ပိုေစာေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္ဟု သတင္းက ဆိုသည္။
“ဗုဒၶဟာ ဘယ္ကာလမွာ ေနထိုင္သြားခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို အႀကီးအက်ယ္ အေခ်အတင္ ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ တည္ေဆာက္ပံုကေတာ့ ဘီစီ ၆ ရာစုေလာက္ကို ညႊန္ျပေနပါတယ္” ဟု ေလ့လာသူအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Durham တကၠသိုလ္မွ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္ Robin Coningham က တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ Antiquity ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းက ဆိုသည္။
ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမာၻေပၚရွိ ဘာသာႀကီးမ်ားထဲက တခုျဖစ္ၿပီး ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူ သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ အာရွ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။
႐ိုးရာယံုၾကည္မႈအရ လုမၺီနီတြင္ သည္ ဗုဒၶ၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္သူ မာယာေဒ၀ီက သစ္ပင္တပင္ကို ဆုပ္ကိုင္အားယူရင္း ေနာင္အခါ တြင္ ဗုဒၶျဖစ္လာမည့္ သိဒၶတၳ ေဂါတမ မင္းသားကို ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ဥယ်ာဥ္ေနရာျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဖြားျမင္ရာ ေန႔ရက္အတိအက်သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိေနသည္။ နီေပါ အာဏာပိုင္မ်ားက ဘီစီ ၆၂၃ ခုႏွစ္ ဟု လက္ခံထားၾကၿပီး အျခားယံုၾကည္မႈမ်ားက ပို၍ ေနာက္က်ေသာ ဘီစီ ၄၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။
ဘီစီ ၂၄၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ လုမၺီနီသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထြဋ္အျမတ္ထားရာျဖစ္ေသာ သံေ၀ဇနိယ ေလးဌာန အနက္မွ တခု ျဖစ္လာသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို အာရွတလႊားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယ ဧကရာဇ္ အေသာကက ဘီစီ ၂၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ကဗၺည္းေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူ၍ အေလးအျမတ္ထားရမည့္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီး ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္မွာ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိကာ ၀တ္ျပဳရန္အတြက္ မာယာေဒ၀ီ ဘုရားေက်ာင္း အျဖစ္ျပန္လည္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အခုအခါ မာယာေဒ၀ီ ဘုရားေက်ာင္းကို ကမာၻ႔ အေမြအႏွစ္ေနရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရၿပီ ျဖစ္သည္။
လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ၾကသူမ်ားကိုလည္း အတားအဆီးမျဖစ္ေစဘဲ Robin Coningham ႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက UNESCO အဖြဲ႕ ဂ်ပန္ႏွင့္ နီေပါအစိုးရမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈျဖင့္ လုမၺနီမွ အေျခအေနမ်ားကို မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အေသာက ေခတ္လက္ က်န္ အုတ္လႊာမ်ား ေအာက္ကို တူးေဖာ္ၿပီး သမိုင္းကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။
အဆိုပါေလ့လာမႈကို အမ်ိဳးသား ပထ၀ီ၀င္အသင္းႀကီး (National Geographic Society) ကလည္း ေထာက္ပံ့ ကူညီေပး ေနသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔က လက္ရွိက်န္ေနသည့္ ဘုရားေက်ာင္း၏ အုတ္႐ိုးမ်ား ေအာက္ဖက္ကို တူးေဖာ္ၿပီး ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ မာယာေဒဝီေက်ာင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ ဘုရားဖူးမ်ား သိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ လာေရာက္ၾကသည္။
“က်ေနာ္တို႔ ဒီေနရာကို ေလ့လာစူးစမ္းဖို႔ အခြင့္အေရးအလံုးစံုနီးပါး ရရွိထားပါတယ္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာစရာ မလိုေတာ့ေလာက္ေအာင္ပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္ေတြကို ဘုရားဖူးလာသူေတြ ေရွ႕မွာပဲ ထင္သာ ျမင္သာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ေနတာကို လိုက္ၾကည့္ၾကပါတယ္” ဟု Coningham ကေျပာသည္။
တူးေဖာ္ေလ့လာၾကည့္မႈအရ အေဆာက္အဦ၏ အုတ္႐ိုးနံရံမ်ား ေအာက္ဖက္တြင္ ပို၍ ေရွးက်ေသာ သစ္သားထည္ အေဆာက္အဦ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ပံုစံသည္ မူလက သစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အဦ၏ ပံုစံကို ပံုတူကူးယူ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း Coningham က ေျပာသည္။
ဘုရားေက်ာင္း၏ အလယ္တြင္တူးေဖာ္ၾကည့္သည့္အခါ သစ္ပင္ကို ၀ိုင္းပတ္ထားသည့္ သစ္သားအကာအရံမ်ား စိုက္ထူ ခဲ့သည့္ က်င္းမ်ားကိုေတြၾကရၿပီး ဘီစီ ၅၅၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ျဖစ္သည္ဟုလည္း Coningham ကဆိုသည္။ အုတ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ေနရာမ်ား ေတြ႕ရသည္ဟုလည္း သိရသည္။
အမိုးမရွိေသာ ဘုရားေက်ာင္း၏ အလယ္တြင္ သစ္ျမစ္မ်ား၏ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားေတြ႔ရၿပီး လူအသြားအလာမ်ားသျဖင့္ ေခ်ာေမြ႔ ေန ေသာ ရႊံ႔ခင္းၾကမ္းျပင္က ၀ိုင္းပတ္ထားသည္။ အထြဋ္အျမတ္ထားသည့္ သစ္ပင္ သို႔မဟုတ္ ေဗာဓိပင္ျဖစ္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။
ေညာင္ပင္ ကိုးကြယ္မႈကို ေရွးေဟာင္း အိႏိၵယ အစဥ္အလာတြင္ေတြ႔ရေသာ္လည္း ယခုသစ္ပင္တြင္ အျခားေသာ အလား တူ ေနရာမ်ိဳးမ်ားလို ဆည္းကပ္ပူေဇာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အရိပ္လကၡဏာ မေတြ႔ရဟုလည္း သိရသည္။
“အဲဒီမွာ အရမ္းသန္႔ရွင္းေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ႐ိုေသမႈကို ဒါက ေဖာ္ျပေနတာ ပါပဲ” ဟုလည္း Coningham က ေျပာသည္။
၎တို႔ အဖြဲ႕က တြင္းေဟာင္းထဲမွ ရရွိေသာ မီးေသြးမ်ားကို ေရဒီယိုကာဗြန္ သက္တန္း စစ္ေဆးၿပီး ဘုရားေက်ာင္း၏ သက္ တန္းကို မွန္းဆၾကည့္ခဲ့သည္။
သစ္ပင္ေနရာကို တူးေဖာ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဘီစီ ၁၀၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Coningham က ေျပာသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကဲ့သို႔ အေနအထားမ်ိဳး အျဖစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ခ်ိန္မွာ ဘီစီ ၆ ရာစု တြင္ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။
“အခု ေလ့လာမႈကေန ေတြ႔ရတဲ့ အေထာက္အထားသစ္အရ ဒီ႐ိုးရာ ဓေလ့ဟာ အေသာကခတ္ မတိုင္မီ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ကထဲက ရွိေနခဲ့တာဆိုတာနဲ႔ ဒါဟာ တကယ္ကို ထူးျခားၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္ ဆိုတာပါပဲ” ဟု Leicester တကၠသိုလ္မွ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္ Ruth Young က ေျပာသည္။
လန္ဒန္ ရွိ University Collage ေတာင္အာရွေရးရာ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနမွ ကထိကတဦးျဖစ္ေသာ Julia Shaw က သစ္သားအကာအရံမ်ား ၀ိုင္းရံထားသည့္ေနရာသည္ အထြဋ္အျမတ္ထားသည့္ သစ္ပင္ျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း မွန္းဆ ခ်က္တခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုခ်က္ကိုလည္း သူက သတိေပးခဲ့သည္။
“သစ္ပင္ကို ကိုးကြယ္တာ၊ ယဇ္ပလႅင္ကို ပူေဇာ္တာက ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမွာ ေနရာတိုင္းေတြ႕ေနက် ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဓေလ့ထံုးစံေတြနဲ႔ နဂိုရွိၿပီသား ႐ိုးရာအစဥ္အလာ ၾကားမွာ ထပ္တူျဖစ္ေနတာေတြရဲ႕ အတိုင္းအတာကို ထည့္တြက္မယ္ဆိုရင္ သက္တမ္းရင့္ သစ္ပင္ေတြကို အေလးအျမတ္ထားတာက ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္မႈ ၾကားမွာ အဆက္အစပ္မရွိဘူးလို႔ ယူဆမယ္ဆိုရင္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” Julia Shaw ကေျပာသည္။
“အခုထိေတာ့ ဒါက တကယ္တမ္းဆိုရင္ အိႏၵိယ ႐ိုးရာဓေလ့ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ အတြက္ ေနာက္ထပ္ရတာတဲ့ အသိအျမင္ အသစ္တခ်ိဳ႕လို႔ပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာလို႔ရပါေသးတယ္” ဟုလည္း သူက ထပ္ေျပာသည္။
အျခားပညာရွင္မ်ားက ေတြ႔ရွိမႈကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေရွးအက်ဆံုး ဗုဒၶဘာသာ အေဆာက္အဦးတခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ အျဖစ္ အလ်င္စလို သတ္မွတ္လက္ခံျခင္း မျပဳရန္ သတိေပးခဲ့ၾကသည္။
“ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္ေတြက သူတို႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိတာဟာ ေရွးအက်ဆံုး ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး လို႔ ေျပာခ်င္ၾကတယ္ေလ”ဟု အဂၤလန္ႏိုင္ငံ  Leicester တကၠသိုလ္မွ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္ Ruth Young က ေျပာသည္။

Sunday, 24 November 2013

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးအႏြယ္ေတာ္


သက္ေတာ္ထင္ရွား ကုန္းေဘာင္မင္း၏ ေနာက္ဆံုးအႏြယ္ေတာ္လည္းျဖစ္သလို
သီေပါရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္တို႔၏ တတိယေျမာက္ေျမးေတာ္

(ပထမေျမးေတာ္မွာ-ပထမသမီးေတာ္၏သမီး- ႀကီးေတာ္ႀကီးတုတု ၊ဒုတိယေျမးေတာ္မွာ စတုတၱသမီးေတာ္၏ သားေတာ္ႀကီး-
ေတာ္ဘုရားႀကီး(ဘဘႀကီး-မိမိတို႔အေခၚ၊အေမ့အစ္ကိုႀကီး)

“ထိပ္စုဖုရားႀကီး”(မိမိ၏အေမ) ျဖစ္ပါသည္။

ထိပ္စုဖုရားႀကီး (အေမ)သည္ ၁၉၂၃-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၅) ရက္ေန႔တြင္ စတုတၱသမီးေတာ္
(အသွ်င္ထိပ္စုျမတ္ဖုရားကေလး ) ႏွင့္ ဦးကိုကိုႏိုင္တို႔၏ ေမာင္ႏွမေျခက္ပါးအနက္မွ ဒုတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ေတာ္ဘုရားႀကီး(ကြယ္လြန္)
၂။ ထိပ္စုဖုရားႀကီး
၃။ ေတာ္ဘုရား
၄။ ေတာ္ဘုရားငယ္(ကြယ္လြန္)
၅။ ေတာ္ဘုရားေလး(ကြယ္လြန္)
၆။ ထိပ္စုဖုရားေထြး(ကြယ္လြန္)ဟူ၍ ေမာင္ႏွမေျခာက္ေယာက္ရွိပါသည္။

ထိပ္စုဖုရားႀကီး(အေမ)သည္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ သက္ေတာ္(၉၁)ႏွစ္ျပည့္ ပါေတာ့မည္။ စကားအေျပာအဆိုသြက္လက္၍ မာန္မက် ၊စိတ္ႀကီးၿပီးအေနအထိုင္
ျမန္မာဆန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးျဖစ္ ပါသည္။ ယေန႔ထိ က်န္းမာေရး ေကာင္းၿပီး အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးခ်င္တုန္း ျဖစ္ပါသည္။

အေမ၏ျမန္မာဆန္ပံုအားေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေလးေမ(ေတာ္ဘုရားေလး၏ဇနီး) မွာက်န္းမာေရးေၾကာင့္ဆံပင္အတိုညွပ္ရၿပီး အိမ္ေနရင္း ခါး၀တ္မၿမဲမွာစိုး၍ ဂါ၀န္၀တ္ထားရပါသည္။ အေမမွာ ဆံပင္မ်ား ၿဖဴေဖြးေန ပါေသာ္လည္း မနက္အိပ္ယာထလွ်င္မည္သူ၏ အကူအညီမွ မယူပဲ ဆံထံုး ထံုးေလ့ရွိပါသည္။
အေမပင္ပန္းမည္စိုး၍ “ ေမ့ေမ့ဆံပင္ကို ေဒၚေလးေမလိုအတိုညွပ္လိုက္ပါ၊ထံုးစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု
ေျပာမိသည္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး စကားမေျပာပဲေနသျဖင့္ မနည္းျပန္ေခ်ာ့ရဘူးပါသည္။ အကၤ် ီဆိုလွ်င္လည္း ရင္ဖံုး ႏွင့္ျမန္မာဆန္ဆန္သာ၀တ္သည္က မ်ားပါသည္။ မနက္မိုးလင္းလွ်င္ သနပ္ခါးကိုယ္တိုင္ေသြးၿပီး ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး ေန႔တိုင္းလိမ္းရ မွေက်နပ္ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကြန္ဗင့္ (Moulmein St Joseph Covent) တြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေနခဲ့ရ၍ ျမန္မာစကား ျမန္မာစာကို မကၽြမ္းက်င္ပါေသာ္လည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဇာတိမာန္အျပည့္ရွိပါသည္။ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာ၍ ေလာကဓံ အနိမ့္အျမင့္ကို ၾကန္႔ၾကန္႕ခံႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာေကာင္း၍ အေမရိကန္သံရံုးတြင္ လက္ေထာက္စာၾကည့္တိုက္မွဴး၊
စိန္႔ဖေလာမီးနားေက်ာင္း (St Philomena Covent) .
စိန္ဂ်ဴးအကယ္ဒမီေက်ာင္း (St Jude’s Academy) တို႔တြင္လည္း အဂၤလိပ္စာဆရာမ။

ဖက္စပ္အၾကံေပးအဖြဲ႕မွာလည္း စကၠထရီ(Secretary) ၊
ၾသစေတးလ်သံရံုး (Australia Embassy) မွာလည္း Secretary။
သြားေကာလိပ္မွာ ဆရာႀကီးဦးေအာင္သန္း၏ Secretary
စသည္ျဖင့္ အလုပ္မ်ားစြာလုပ္ခဲ့ပါသည္။သို႕ေသာ္ အေမ၏ ကုန္းေဘာင္စိတ္လား၊ မဟုတ္မခံႏိုင္ေသာ စိတ္လားေတာ ့မေျပာတတ္ေပ၊ မၾကာခဏအလုပ္ေျပာင္းေနသည္ကို မွတ္မိေနပါသည္။

စိတ္မေကာင္းစရာတစ္ခုမွာ အေမသည္မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္နာမည္ “ထိပ္စုဖုရားႀကီး”အား စိတ္နာ၍ “ေဒၚစုစုခင္”ဟု ေျပာင္းလိုက္ၿပီး နာမည္ေမးလွ်င္ ေဒၚစုစုခင္ဟုသာေျဖပါသည္။ ေမေမေျပာေလ့ရွိေသာစကားမွာ ဒီနာမည္ကို မုန္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “စုစုခင္”လို႔ေျပာင္းလိုက္တာဟု ေလသံမာမာျဖင့္ေျပာေလ့ရွိပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ- မင္းေဆြမင္းမ်ိဳးဟုသိရင္ေတာင္အေရးမစိုက္ၾကေတာ့သည္က တစ္ေၾကာင္းယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေသေသျခာျခာ မသိၾကသည္က တစ္ေၾကာင္း
အေမ့နာမည္ေျပာလွ်င္ ေလွာင္ေျပာင္ခ်င္ၾကသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နည္းပါး၍ လူႀကီးသူမမ်ားကို ရိုေသေလးစားမႈ အားနည္းသြားသည္ကတစ္ေၾကာင္း စသည့္အတြက္ အေမက စိတ္ထန္ထန္ႏွင့္မိမိ၏နာမည္အရင္းပါ ေဖ်ာက္ခ်င္သည္အထိ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားပါသည္။

(အားလံုးကိုမဆိုလိုပါ၊သမိုင္းေၾကာင္းကိုသ္ိသူစိတ္၀င္စားသူ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား ရွိသည္ကို ဤ face book သံုးသည့္အခါတြင္မွ ၀မ္းေျမာက္စြာ သိရပါသည္။

မ်ိဳးႏြယ္ေတာ္မ်ာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေရးတင္သည့္အခါ ၾကမ္းတမ္း မိုက္ရိုင္းေသာ comment မ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳရပါေသးသည္)

တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ အားေလ်ာ့သည့္ေလသံျဖင့္ ေမေမတို႔ေခတ္က ကုန္သြားပါၿပီ။ ဘယ္သူကမွလည္း ေမေမတို႕ကိုသိတာမဟုတ္ဘူး၊ စိတ္လည္းမ၀င္စားၾကမဲ့ အတူတူ နာမည္ကအစ ေဖ်ာက္ၿပီး သာမန္အရပ္သူတစ္ေယာက္ နာမည္နဲ႔ ေနသြားတာ အေကာင္းဆံုးပါဟု ရွိသည္ကို ဤ face book သံုးသည့္အခါတြင္မွ ၀မ္းေျမာက္စြာသိရပါသည္။ ွ မ်ိဳးႏြယ္ေတာ္မ်ာ၏ သမိုင္းေၾကာင္း
ကို ေရးတင္သည့္အခါ ၾကမ္းတမ္း မိုက္ရိုင္းေသာ comment မ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳရပါေသးသည္)

၁၉၄၂-ခုႏွစ္တြင္ စက္ရွင္တရားသူႀကီး ဦးသိမ္းေမာင္ ေဒၚခင္ညြန္႔တို႕၏ ဒုတိယသား ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ (ပထမ သားကာယဗလဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ညီမ ေဒၚခင္ၾကည္)
ႏွင့္(၁၉)ႏွစ္အရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္ၾက၍ သားသမီး ငါးေယာက္ထြန္းကားပါသည္၊

၁။ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳခင္
၂။ ဦး၀င္းခင္(ကြယ္လြန္)
၃။ ဦးေက်ာ္ခင္
၄၊ ေဒၚေဒ၀ီခင္
၅။ ဦ္းေအာင္မင္းခင္(ကြယ္လြန္)တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊စမ္းေခ်ာင္း၌ သမီးျဖစ္သူ ေဒ၀ီခင္ႏွင့္ က်န္းမာစြာ အတူေနထိုင္ လွ်က္ရွိပါသည္။

Saturday, 16 November 2013

စုဖုရားလတ္က သီေပါမင္းရဲ႕ လက္ကိုဆဲြ


သူရိယသေဘၤာေပၚ တက္တဲ႔အခ်ိန္ စုဖုရားလတ္ ဘာလုပ္ခဲ႔ပါသလည္း...?

၁၈၈၅ ခုနွစ္၊ ႏိူဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၆:၃၀ နာရီမွာ နန္းက်ဘုရင္ သီေပါမင္းဟာ ျမန္မာျပည္နဲ႔ အျပီးတိုင္ခဲြၿပီး သူတို႔ေတြကို အိႏၵိယပို႔မယ္႔ သူရိယသေဘၤာေပၚ တက္ဘို႔ ခပ္ငိုင္ငိုင္ ျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္...စိတ္ျမန္ လက္ျမန္

စုဖုရားလတ္က သီေပါမင္းရဲ႕ လက္ကိုဆဲြ၊ မ်က္နွာထား တင္းတင္း နဲ႔ အံကိုႀကိတ္လို႔ ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္ျပီး ကုန္းေပါင္ျပားေပၚ လွမ္းတက္သြားပါသတဲ႔။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒယိမ္းဒယိုင္ ျဖစ္သြားတဲ႔ စုဖုရားလတ္ကို ေရွ႕ကေန မီးအိမ္ျပေနတဲ႔ အဂၤလ္ိပ္ စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္က ထိန္းေပးတဲ႔ အေနနဲ႔ စုဖုရားလတ္ရဲ႕ လက္ကို လွမ္းကိုင္ လိုက္ပါသတဲ႔။

နန္းက် မိဖုရား ျဖစ္ေပမယ္႔ ျမန္မာ႔ နန္းတြင္း ဓေလ႔ထုံးစံအရ အရွင္ နွစ္ပါးရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာကို (ခြင္႔ျပဳခ်က္ မရပဲ) မည္သူမဆို ထိကိုင္ခြင္႔ မရွိတာမို႔ စုဖုရားလတ္က အဲဒီ အဂၤလိပ္ စစ္ဗိုလ္ရဲ႕ လက္ကို ဆတ္ကနဲ ျပန္ ပုတ္ခ်ျပီး ေဒါသတႀကီးနဲ႔ တရွိန္ထိုး တက္သြားတဲ႔အခါ ေမာင္မင္းႀကီးသား အဂၤလိပ္ စစ္ဗိုလ္ချမာ ကုန္းေပါင္ျပားေပၚက ေျခေခ်ာ္လို႔ ျမစ္ထဲကို ကိုးရိုကားယားန႔ဲ ျပဳတ္က် သြားပါေရာ...

ျမန္မာနိူင္ငံကို သူတို႔လင္မယား ၇ နွစ္အၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔စဥ္မွာ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာ အပထား။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ရဲ႕ မာန (အထူးသျဖင္႔ စစ္ရွဳံး ျမန္မာ နန္းက် မိဖုရားတစ္ဦးရဲ႕ မာန) ကို ရန္သူ ျပဳသမ်ွ ေခါင္းငုံ႕ ေနရမယ္႔ အခ်ိန္မွာေတာင္ ရတဲ႔နည္းနဲ႔ ျပခဲ႔တဲ႔ သတိၱကိုေတာ႔ ခ်ီးက်ဴးမိပါရဲ႕ဗ်ာ...။

ဥေရာပ တိုက္သားမ်ားနဲ႔ ေခြးမ်ား မဝင္ရ "...


ျမန္မာ နိူင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးကို ျဗိတိသ်ွတို႔ သိမ္းပိုက္ထားျပီး သူ႔ကြ်န္ဘဝမွာ ျပားျပားဝပ္ေနရတဲ႔ အခ်ိန္...

" ထီးသုဥ္း နန္းသုဥ္း ၾကငွန္းသုဥ္းျပီး၊ ၿမိဳ႕သုဥ္း သုည သုဥ္းသုံဝမွာ၊ လူျဖစ္လာရ ဒို႔ဘဝသည္၊ ေသေသာ္မွတည္႔.. ေအာ္..ေကာင္း၏ " လို႔ ဆီးဘန္းနီ ဆရာေတာ္က ညည္းညဴတဲ႔ ကာလ...

" စာသင္ေတာင္ ဦးခ်လို႔၊ ပလူးရ ေျပးႀကိဳၾကရွာ၊ ေခြးသို႔ပမာ၊ ေတြးမိတိုင္း အရိုးနာသည္၊ အမ်ိဳးပါ ဆဲခ်င္ေပါ႔ေလး " လို႔ အခ်ဳပ္တန္း ဆရာေဖက စိတ္နာတဲ႔ ေခတ္ပ်က္...

" ျဗိတိသ်ွ လူမ်ိဳးမ်ားနွင္႔ ဥေရာပ တိုက္သားမ်ားမွ အပ မည္သူမ်ွ ဖိနပ္ မစီးရ " လို႔ ဆိုင္းဘုတ္ေရးုျပီး ေလးဆူဓါတ္ပုံ ေရႊတိဂုံ အပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရား ေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထိုးေတြမွာ နိူင္ငံျခားသားေတြ ဖိနပ္မခြ်တ္ပဲ တဂြပ္ဂြပ္နဲ႔ လမ္းသလား ေနတာကို မခ်ိတင္ကဲ ဒီအတိုင္း ၾကည္႔ေနရတဲ႔ ကြ်န္သေဘာက္ ဘဝ...

အဲဒီလို ေခတ္ပ်က္ ေခတ္ဆိုးႀကီး ထဲမွာ " Europeans and dogs are not allowed ".. လို႔ ၿခံဝမွာ ခပ္တင္းတင္း ဆိုင္းဘုတ္ ခ်ိတ္ထားတဲ႔ အိမ္တစ္အိမ္... အဓိပၸာယ္က"

ဥေရာပ တိုက္သားမ်ားနဲ႔ ေခြးမ်ား မဝင္ရ "...

အဲဒီအိမ္ဟာ ျဗိတိသ်ွ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရွိရာ အိႏၵိယနိူင္ငံထဲက ံ ကလင္ပုံၿမိဳ႕ မွာ ရွိျပီး တစ္ျမိဳ႕လုံး မ်က္နွာျဖဴ မ်က္နွာမည္းေတြပဲ ရွိေနေပမယ္႔ ေသြးရဲစြာနဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္ထားတဲ႔ ျမန္မာ လင္မယား ေနထုိင္ရာ အိမ္...တစ္ျမိဳ႕လုံးမွာ ျမန္မာအိမ္ဆိုလို႔ သူတို႔ တစ္အိမ္ထဲ...

ဥေရာပတိုက္သားေတြ လာရင္ တံခါးမွဴးက အဲဒီ ဆိုင္းဘုတ္ျပ။ ဘယ္သူမွ မဝင္ရ။ ဆိုင္းဘုတ္ကို ၾကည္႔၊ မ်က္နွာႀကီးေတြ နီၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္။ သူတို႔ကို အာခံတဲ႔ ဒီအိမ္.. တစ္ႀကိမ္ႀကိမ္ေတာ႔ ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ...

နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ကို အဲဒီေလာက္ထိ ခါးခါးသီးသီး မုန္းတီးလွတဲ႔ အဲဒီ ေနအိမ္ကို တစ္ေန႔ေတာ႔ အကဲစမ္းခ်င္တဲ႔ မ်က္နွာျဖဴ တစ္ေကာင္ ေရာက္လာျပီ.. သူကေတာ႔ ကလင္ပုံၿမိဳ႕ရဲ႕ အဂၤလိပ္ အေရးပိုင္...

ျဗိတိသ်ွ ဘုရင္ခံက အဲဒီ ဆိုင္းဘုတ္ကို သိတ္ျပီး ၾကည္႔လို႔မရတာ ၾကာျပီ။ ဒါေၾကာင္႔လည္း အဂၤလိပ္ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း တစ္ေယာက္ကို အေရးပိုင္ခန္႔... အဲဒီအိမ္ထဲကို ရေအာင္ဝင္.. အိမ္ႀကီးရွင္ လင္မယားနဲ႔ ေတြ႕ျဖစ္ေအာင္ေတြ႕...

လက္ရဲ ဇက္ရဲ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း ဆိုေတာ႔ အမိန္႔အတိုင္း အေရးပိုင္ အသစ္စက္စက္ကလည္း အဲဒီအိမ္ကို ေရာက္ေအာင္သြား... အင္း.. က်ားနဲ႔ဆင္ေတာ႔ လယ္ျပင္မွာ ေတြ႕ၾကျပီ။

ဒီလိုနဲ႔ ၿခံဝင္းေရွ႕ကို အေရးပိုင္ ဂ်စ္ကားနဲ႔ ေရာက္လာ။ တံခါးမွဴးက ဆိုင္းဘုတ္ကို ျပ.. ေမာက္မာလွတဲ႔ အေရးပိုင္ကလည္း တံခါးမဖြင္႔ရင္ ဂ်စ္ကားနဲ႔ တိုက္ဖြင္႔မယ္လို႔ ႀကိမ္းဝါး.. တံခါးမွဴး စိတ္ညစ္ရေတာ႔ အိမ္ႀကီးရွင္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္းသြားေျပာ..
ျပန္လာေတာ႔ အေမာေျပ ဘီတီ ေဆးလိပ္ေလး ခဲ၊ ကင္းတဲ ထဲက ထြက္မလာေတာ႔ဘူး...

အေရးပိုင္ကလည္း နာရီကိုၾကည္႔၊ တံခါး မဖြင္႔ေပးတဲ႔ တံခါးမွဴးကိုပါ ဂ်ိဳၾကည္႔ ၾကည္႔ၿပီး တံခါးကို ဂ်စ္ကားနဲ႔ တအားဝင္တိုက္.. ခပ္မိုက္မိုက္ပဲ...

အဲဒီ အခိုက္မွာပဲ ဒိုင္း ကနဲဆို ေသနတ္သံ တစ္ခ်က္ ထြက္လာ၊ ျပာယီးျပာယာ ျဖစ္သြားတဲ႔ အေရးပိုင္.. တစ္ခ်က္ငိုင္ျပီး ေဆာင္းထားတဲ႔ ေဖာ႔ဦးထုပ္ကို ခြ်တ္ၾကည္႔လိုက္ေတာ႔.. လား လား.. ေဖာ႔ဦးထုပ္မွာ က်ည္ဆံ တစ္ေတာင္႔က ေဖာက္ထြင္းလို႔ သြားျပီ..ကံေကာင္းလို႔ ေခါင္း မထိ...

အေရးပိုင္က ဣေျႏၵဆည္ျပီး အိမ္ေပၚထပ္ကို လွမ္းၾကည္႔လိုက္ေတာ႔ ျပဴတင္းေပါက္မွာ ရပ္ေနတဲ႔ အိမ္ႀကီးရွင္ ျမန္မာက ေသနတ္ကို ေထာင္ျပျပီး ျပန္သြားခိုင္း...

အေရးပိုင္ကလည္း ခပ္မိုက္မိုက္ ခပ္ရိုင္းရိုင္း ထဲကဆိုေတာ႔ လြယ္လြယ္နဲ႔ အေလ်ွာ႔မေပး..သူ႔ ဂ်စ္ကားေလးကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္၊ စက္ကုန္သုတ္ျပီး မလဲတလဲ ျဖစ္ေနတဲ႔ ၿခံတံခါးကို ထပ္ျပီးႀကဳံး.. ဝုန္းဒိုင္းေတြ ျဖစ္ကုန္ေရာ...

ဒီတစ္ခါေတာ႔ ထပ္ေရာက္လာတာက က်ည္ဆံ တစ္ေတာင္႔ထဲ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ အေရးပိုင္ မထိုင္တဲ႔ ဘက္ျခမ္းက ကားမွန္ကို က်ည္ဆံေတြ တဒိုင္းဒိုင္းနဲ႔ အဆက္မျပတ္ လာမွန္၊ ကားမွန္ေတြ ေၾကမြကုန္ေရာ...

ေစာေစာက သတၱိေကာင္းဟန္ ေဆာင္ထားတဲ႔ မ်က္နွာျဖဴ အေရးပိုင္၊ အိမ္ႀကီးရခိုင္က ပုဂိၢဳလ္က သူ႔ထက္ သတိၱပုိေကာင္းမွန္းလည္း သိေရာ.. ေဝါ ဆို တစ္ခ်ိဳးထဲလစ္.. ဦးထုပ္ေတာင္ ျခံဝမွာ က်န္ရစ္ေလရဲ႕...

အဲဒီလို ဗိုလ္္က်တဲ႔ အေရးပိုင္ကို သူ႔ေျမ သူ႔ေရ သူ႔နိူင္ငံမွာ အနူိင္မခံ အရွဳံမေပး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ဆုံးမခဲ႔သူကေတာ႔ လတ္သခင္.. ဒုတိယ သမီးေတာ္ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္..ပါခင္ဗ်ာ...။

ေသြးဆာေနတဲ႔ မိဖုရား.


ရက္စက္တဲ႔ မိဖုရား...
ေသြးဆာေနတဲ႔ မိဖုရား...
သနားညွာတာစိတ္ ကင္းမဲ႔တဲ႔ မိဖုရား... တဲ႔...

အပ်ိဳေတာ္ မိခင္ႀကီး (ဒိုင္းခင္ခင္) အေပၚ စုဖုရား ရက္စက္မိခဲ႔တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အျပစ္တင္ေနၾကတဲ႔ သူေတြကို ျပန္ေမးလိုက္ ခ်င္ပါတယ္...

စုဖုရားကို.. မိဖုရားေခါင္ႀကီးဆိုတာ ခဏေလး ေမ႔ထားေပးျပီး သာမန္ မိန္းမတစ္ေယာက္အျဖစ္ (ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ႔) ေတြးၾကည္႔ ေပးၾကစမ္းပါ...စုဖုရား ေနရာမွာ ခဏေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္ျပီး ခံစားၾကည္႔ ေပးၾကစမ္းပါ...

ကိုယ္႔ခင္ပြန္း ေဖာက္ျပန္တာကို ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ လက္ပိုက၊္ ျပဳံးျပီး ၾကည္္႔ေနနိူင္တဲ႔ မိန္းမမ်ိဳး ဒီကမၻာေပၚမွာ ရွိခဲ႔ရဲ႕လား... တကယ္လို႔ ရွိခဲ႔တယ္ ဆိုရင္လည္း အဲဒီ မိန္းမရဲ႕ အခ်စ္နဲ႔ စုဖုရားရဲ႕ အခ်စ္ မတူနိူင္ဘူး ဆိုတာေကာ မစဥ္းစားေပး ေတာ႔ဘူးတဲ႔လား...

စုဖုရား နားလည္ထားတဲ႔ အခ်စ္က စြန္႔လႊတ္ျခင္း မဟုတ္ဘူး။ "အခ်စ္ဆိုတာ ရယူ ပိုင္ဆိုင္လိုျခင္း"... အခ်စ္ကို တစ္ျခား မိန္းမ တစ္ေယာက္နဲ႔ ေဝမ်ွ ခံစားနိူင္ေလာက္တဲ႔ အထိ စုဖုရားမွာ ခႏီၲပါရမီ မျပည္႔စုံဘူး။

စုဖုရားဟာ ေမာင္ေတာ္ သီေပါကို ဟိုး.. ငယ္ငယ္ေလးထဲက အၿမဲတမ္း ခ်စ္လာခဲ႔တဲ႔ သူပါ။ တစ္ေန႔ၾကရင္ ေမာင္ေတာ္ သီေပါ ဘုရင္ ျဖစ္လာလိမ္႔ဆိုတဲ႔ ေမ်ွာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔ ခ်စ္ခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး။ ေမာင္ေတာ္ ..ဘုရင္ မျဖစ္လည္း စုဖုရားက လက္ထပ္မယ္ ဆိုတဲ႔ အေတြးနဲ႔ ခ်စ္ခဲ႔ရသူပါ...

ေျပာရရင္ ကေလးကလား ဆန္ေနမလားေတာ႔ မသိဘူး။ စုဖုရားက အပ်ိဳေပါက္ မင္းသမီးေလး ဘဝမွာေတာင္ ေယာကၤ်ားေလးလိုဝတ္၊ ေယာကၤ်ားေလးေတြနဲ႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေဆာ႔ေကာင္းတုန္း...

နန္းေတာ္ထဲက အေဆာင္ေတာ္ မွန္သမ်ွ စုဖုရား မေရာက္တဲ႔ေနရာ မရွိဘူး။ ေယာကၤ်ားေလးလို ဝတ္ျပီး ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ ပါတတ္လြန္းလို႔ နန္းတြင္းက သတင္း၊ အတင္းေပါင္းစုံ စုဖုရား သိပါရဲ႕။ ကေလးပီပီ သိသမ်ွ အကုန္ ေျပာတတ္လြန္းလို႔ ခမည္းေတာ္က သမီးေတာ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွာ စုဖုရားကို အလိုလိုက္ျပီး မ်က္နွာသာေပး၊ ေျပာရရင္ (အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ျပီး ခန္႔အပ္ထားျခင္း မရွိတဲ႔) ခမည္းေတာ္ရဲ႕ ကေလးသူလ်ွိဳ ေပါက္စေလးေပါ႔...

တစ္ျခား မင္းသားေတြနဲ႔ စုဖုရားတို႔ ကစားေနျပီဆို ေမာင္ေတာ္ သီေပါက ခပ္လွမ္းလွမ္းကေန ေငး... သူ႔ ပုံစံက ခပ္ေအးေအးေလ.. စုဖုရားက အတူ ကစားဘို႔ေခၚရင္ ေခါင္းခါျပီး ထြက္ေျပးေရာ...

တစ္ေန႔ေတာ႔ စုဖုရားလည္း စိတ္ေပါက္ေပါက္ ရွိတာနဲ႔ သူ႔ လက္ကို အတင္းဆဲြၿပီး အတူ ကစားခိုင္းပါေလေရာ.. သူ႔ချမာ စုဖုရားကို ေၾကာက္လို႔ ကစားသာ ေနရတယ္.. မ်က္နွာက ငိုမဲ႔မဲ႔နဲ႔...

အဲဒီ အခ်ိန္ကတည္းက စိတ္အားငယ္တတ္တဲ႔ သူ႔ကို (မင္းသမီး ျဖစ္ပါလ်ွက္ ေယာကၤ်ားေလးလိုု ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေနလာခဲ႔တဲ႔ ) စုဖုရားက.. သနားစိတ္နဲ႔ ခ်စ္မိသြားသလားေတာ႔ မေျပာတတ္ပါဘူး...

အမယ္.. တစ္ေန႔ေတာ႔ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက ဘာစိတ္ကူး ေပါက္လာလည္း မသိဘူး။ ကစားရင္းနဲ႔ လူရွင္းသြားေတာ႔ သူ႔ ခါးၾကားထဲက စာလႊာတစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးပါေရာ...

ဘာစာတုန္းလို႔ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျပီး ေမးလိုက္ေတာ႔ ထုံးစံအတိုင္း မ်က္နွာႀကီး နီလို႔.. ေခါင္းႀကီး ငုံ႔ၿပီး ေတမိမင္းသား လုပ္ေနျပန္ေပါ႔...

ဒီေလာက္ ေပ်ာ႔စိစိ နိူင္တဲ႔ သူ႔ကို စုဖုရား စိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ ေခါင္းကို ေဒါက္ကနဲ ေခါက္ထားခဲ႔ျပီး ေျပးထြက္လာခဲ႔တယ္...(တကယ္ဆို သူက စုဖုရားထက္ ၂ နွစ္ေတာင္ ႀကီးတာ။ တတ္နိူင္ဘူး.. ငရဲ႕ႀကီးလည္း ႀကီးပေစေပါ႔။ ေနရာတကာ ၿမဳံစိစိ နိူင္လြန္းတဲ႔ ေရခဲတုံးကို တစ္ခါတစ္ေလ အျမင္ကို ကတ္ေရာ.. ဟြန္း..)

ခစ္ခစ္.. စာလႊာလား... ဘယ္က်န္ခဲ႔မွာတုန္း။ သူ႔လက္ထဲက ဆတ္ကနဲ ဆဲြယူလာျပီး အေဆာင္ေတာ္ကို အေျပးတပိုင္း ျပန္လာတာေပါ႔။ ေျပးရလို႔လား.. သူ႔ ေမတၱာစာေၾကာင္႔လား မသိ.. စုဖုရား ရင္ထဲမွာ တလွပ္လွပ္ တဖိုဖိုနဲ႔ အဲဒီေန႔ တစ္ေန႔လုံး ထိုင္ရမလို၊ ထရမလို ျဖစ္ေနခဲ႔တာ.. သူကေတာ႔ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူးေလ...

ေျပာျပီးုျပီပဲ.. စုဖုရားက မဆြတ္မွီ ကတည္းက ညႊတ္ခ်င္ေနတဲ႔ သူပါ.. မေခြ်ခင္ ကတည္းက ေၾကြခ်င္ေနတဲ႔ သူပါ..ဒါေပမယ္႔ ထုံးစံအတိုင္း မိန္းကေလး ပီပီ နည္းနည္းေတာ႔ အိုက္တင္ ခံရေသးတာေပါ႔ေနာ႔...

အင္း... ေျပာရရင္ေတာ႔ အဲဒီရက္ေတြဟာ စုဖုရားရဲ႕ ဘဝမွာ ပ်ားရည္ျမစ္ေတြ စီးဆင္းခဲ႔တာပါ။ ျမင္ျမင္သမ်ွ ေလာကႀကီးဟာ.. စုဖုရားအတြက္ေတာ႔ အလွပဆုံး ကမၻာ၊ အလွပဆုံး အခ်ိန္ေတြပဲေပါ႔။ ျဖစ္နိူင္ရင္.. စုဖုရားေလ.. အဲဒီအခ်ိန္ေတြကို ျပန္လိုခ်င္လိုက္တာ...

ကိုရင္ဝတ္ခဲ႔တဲ႔ ေမာင္ေတာ္ .. ပထမႀကီး၊ ပထမလတ္၊ ပထမေက်ာ္ စာေမးပဲြေတြ ေအာင္ေတာ႔ ခမည္းေတာ္ မင္းတုန္းမင္းက" ဒါမွ ငါ႔သား" ဆိုျပီး လက္ခေမာင္း ခတ္သလို စုဖုရားမွာလည္း ေမာင္ေတာ္႔အတြက္ ဂုဏ္ယူလိုက္ရတာ.. တစ္သက္လုံး ေယာကၤ်ားေလးလို ေနလာတဲ႔ စိတ္ၾကမ္း၊ ကိုယ္ၾကမ္း စုဖုရားက ခ်စ္ရသူအတြက္ ၾကည္နူးမ်က္ရည္ေတြ က်ခဲ႔ရတယ္ ဆိုရင္ ဘယ္သူ ယုံမွာတဲ႔လည္း...

တစ္ေန႔..
မယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အေဆာင္ေတာ္မွာ ခမည္းေတာ္ဘုရားက " ငါ႔ သားေတာ္ႀကီးေတြထဲမွာ ထက္ျမက္တဲ႔ သူေတြ ရွိသလို၊ အေပ်ာ္ၾကဴးေနသူေတြလည္း ရွိရဲ႕။ အိမ္း.. ဒါေပမယ္႔ ပထမေက်ာ္ေတာ႔ ဘယ္သူမွ မျဖစ္ခဲ႔ဘူး။ အဲဒီေတာ႔..မင္းသားငယ္ ဆိုျပီး အားေတာ႔ မငယ္နဲ႔။ ႀကိဳးစားရင္ ဘုရင္ ျဖစ္နိူင္တာမို႔ ႀကိဴးစားဗ်".. လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတာကို ေမာင္ဘုရားက ထုံးစံအတိုင္း ငူငူႀကီး လုပ္ေနျပန္ေရာ...

စုဖုရားမွာ သူ႔ကိုၾကည္႔ၿပီး အားမရလိုက္တာေလ.. ဒါနဲ႔ ေတာ္၏၊ မေတာ္၏ မစဥ္းစားေတာ႔ဘူး... ခမည္းေတာ္တို႔ ေရွ႕မွာတင္ သူ႔ကို တြန္းပစ္လိုက္ျပီး "အဲလိုဆိုလည္း ဘုန္းႀကီးပဲ တစ္သက္လုံး ဝတ္ေနေတာ႔"..လို႔ စိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ ေျပာပစ္လိုက္မိတယ္...ဟုတ္တယ္ေလ.. အဲဒါသာၾကည္႔။ စုဖုရား စိတ္တိုတာ လြန္သလားလို႔...

ခမည္းေတာ္နဲ႔ မယ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴမရွင္ကေတာ႔ " အိမ္း.. သီေပါမင္းသားကေတာ႔ ရိုးယုံတင္မကဘူး။ အ တာကဲြ႔.. အတာ "..လို႔ မိန္႔ၿပီး ၿပဳံးေနေလရဲ႕...

တိုတိုပဲ ေျပာၾကပါစို႔ရဲ႕။ ေနာက္ေတာ႔ မယ္ေတာ္ ဆင္ျဖဴမရွင္နဲ႔ ကင္းဝန္ ဘိုးဘိုးတို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ေမာင္ေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္၊ ခမည္းေတာ္ နန္ရြာစံေတာ႔ ဘုရင္ျဖစ္လာပါေလေရာ...

အင္း.. ေမာင္ေတာ္ကေတာ႔ "မရြယ္ပဲနဲ႔ ေစာ္ကဲ မင္းျဖစ္" ျပီ... ဒါဆို.. သူ႔ကို ေရႊရင္ သိမ္းသစ္စ အရြယ္ကတည္းက သနားစိတ္နဲ႔ ခ်စ္အားပိုခဲ႔ရသူ နွမေတာ္ေလး စုဖုရားကေကာ.. ဘာျဖစ္လာမွာတုန္း...

အို.. စုဖုရား တစ္ကိုယ္လုံး ရင္ေတြ ဖိုလိုက္တာ ေမာင္ေတာ္ရယ္...

ပန္းခ်ီေတာ္ ဆရာခ်ဳံကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ေနာက္ဆံုးမင္းျဖစ္သည့္ သီေပါမင္းလက္ထက္ေတာ္မွစ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာလာေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ စြယ္စံုရ ျမန္မာပန္းခ်ီေတာ္ တစ္ဦးကား ဆရာခ်ံဳျဖစ္သည္။
ဆရာခ်ံဳ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ကို အေသအခ်ာမသိရေသာ္လည္း ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၈ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၁၈၆၆ခုႏွစ္)တြင္ ဖြားျမင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ေမာင္ခ်ံဳကို ေမြးဖြားစဥ္က ျမင္ကြန္း၊ ျမင္းခံုတိုင္ညီေနာင္တို႔သည္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးကို ပုန္ကန္ျခားနားေနေသာေၾကာင့္ မႏၱေလး၊ အမရပူရ၊ စစ္ကိုင္း၊ အင္းဝႏွင့္ အထက္အညာတစ္ဝိုက္တြင္ ရြာသူရြာသားတို႔သည္ ေျပးလႊား ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးေနၾကရသည့္အခါျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ကာလပ်က္ႀကီးတြင္ ေမာင္ခ်ံဳကို ဖြားျမင္ခဲ့ရသျဖင့္ မိဘမ်ားက ‘ေမာင္ယာခ်ံဳ’ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ‘ေမာင္စံခ်ံဳ’ဟု အမည္ေျပာင္းသည္။ ေနာက္ဆံုး ‘ေမာင္ခ်ံဳ’ ဟူေသာ အမည္မွာ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးအတြင္း ေရာက္ရွိၿပီး ပန္းခ်ီေတာ္ျဖစ္သည္အထိ တြင္၍သြားေလသည္။
ေမာင္ခ်ံဳကို မိဘႏွစ္ပါးက ေရွးျမန္မာထံုးစံအတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အပ္ႏွံ၍ ပညာသင္ၾကားေစသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ မဂၤလသုတ္၊ ရတနာေ႐ႊခ်ိဳင့္၊ ပရိတ္ႀကီး စသည္တို႔ကို သင္အံေလ့လာရင္း ပန္းခ်ီပံုဆြဲ ဝါသနာသန္လွသျဖင့္ ဘုန္းႀကီးပ်ံ၊ မယ္ေတာ္ပ်ံမ်ား ႀကံဳႀကိဳက္သည့္အခါ ေဆးေဖ်ာ္စုတ္ေဆးစသည့္ ေတာက္တိုမည္ရအလုပ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ကူညီတတ္သည္။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး သြက္လက္ဖ်တ္လတ္သျဖင့္ စပ္ဆရာမ်ားက ေမာင္ခ်ံဳကို ဆရာေတာ္ႀကီးထံ ခြင့္ပန္၍ ေခၚယူၿပီး ပန္းခ်ီပညာသင္ေပးသည္။
ေမာင္ခ်ံဳသည္ စပ္လုပ္ငန္းကို ေအာက္ေျခမွစ၍ လုပ္ကိုင္ရရာ ဝါးခြဲသည့္အခါ ခြဲရသည္။ ျငမ္းဆင္သည့္အခါ ဆင္ရသည္။ ေအာက္ခံေဆးသုတ္သည့္အခါ သုတ္ရသည္။ ျခဴးပန္း၊ ကႏုတ္တို႔ကို ဆရာလုပ္သူက ေၾကာင္းေပးသည့္အခါ ေဆးျဖည့္ရသည္။ တစ္ကြက္ခ်င္းေရးျပသြားသည္ကို ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ တုပေရးျခယ္ရာက သံုးႏွစ္ခန္႔ၾကာသည့္အခါ ျခဴး၊ ပန္းကႏုတ္တို႔၏ အေျခခံကို သိတန္သေလာက္ သိလာသည္။ ခံေဆး၊ အုပ္ေဆးအေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္သင့္သေလာက္ ေပါက္လာသည္။ အတိုင္းအထြာ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ ပံုစံထုတ္လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း သိျမင္လာသည္။ ေ႐ႊမင္၊ ေငြမင္တို႔ကိုလည္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အကြက္ေစ့ေအာင္ ေရးတတ္ ျခယ္တတ္လာသည္။ ႏွီး၊ ဝါး၊ ႀကိမ္တို႔ျဖင့္ ႐ုပ္လံုး၊ ႐ုပ္ၾကြ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႕ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာမွ အေျခခံကို နားလည္လာသည္။ ဒုမဂၤလ၊ သုမဂၤလ ခြဲျခား၍ လုပ္ကိုင္ရသည့္ စပ္ပန္းခ်ီေခၚ ယာယီပန္းခ်ီလုပ္ငန္း၏ အေျခခံကို ေမာင္ခ်ံဳ အေတာ္အသင့္ သိျမင္နားလည္လာသည့္အခါ ေမာင္ခ်ံဳ၏ ေရွ႕ေရးကုိ ေမွ်ာ္ကိုး၍ ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးက ပန္းခ်ီေတာ္ ဦးၾကာညြန္႔၏သား ဆရာစာထံသို႔ ပို႔ေပးသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ခ်ံဳသည္ (၁၄)ႏွစ္သား အရြယ္ရွိေပၿပီ။ ဆရာေစာထံတြင္ တပည့္ခံရင္း ေ႐ႊေရးပန္းခ်ီ၊ ေငြေရးပန္းခ်ီႏွင့္ ေဆးေရးပန္းခ်ီဆိုင္ရာ ေရးပံုျခယ္ပံုမ်ားကို ေလ့လာရသည္။ သီေပါမင္းလက္ထက္ ပန္းခ်ီဆိုင္ရာေရးပံု ျခယ္ပံုမ်ားကို ေလ့လာရသည္။ သီေပါမင္းလက္ထက္ ပန္းခ်ီေတာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းရြက္ေနေသာ ဆရာစာ မ်က္စိကြယ္၍ အလုပ္ခြင္မွ အနားယူေသာ္ ဆရာခ်ံဳကို ပန္းခ်ီေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဆရာခ်ံဳမွာ (၁၆)ႏွစ္သား အရြယ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ ပန္းခ်ီေတာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းစဥ္ ရိကၡာေတာ္ ေငြက်ပ္ခ်ိန္ (၄ဝ)၊ (၅ဝ) ခန္႔ ရသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ထိုေခတ္က မႏၱေလးရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ အမႈထမ္းၾကေသာ အီတာလ်ံပန္းခ်ီဆရာ ႏွစ္ဦးရွိၾကရာ ထိုသူတို႔ထံမွလည္း ဆရာခ်ံဳသည္ ပန္းခ်ီပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ရလိုက္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာခ်ံဳ၏ လက္ရာမ်ားတြင္ အေနာက္တိုင္းပန္းခ်ီနည္းစနစ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆရာခ်ံဳ၏ ‘ညီလာခံ’၊ ‘နန္းၿမိဳ႕တြင္း တစ္ေနရာ’ စေသာ ကားတို႔တြင္ ေရွး႐ိုးျမန္မာပန္းခ်ီနည္းျဖစ္ေသာ မ်ဥ္းေရးေဆးျခယ္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ္လည္း အနီးအေဝးျမင္ကြင္းသေဘာ၊ အလင္းအေမွာင္တို႔ျဖင့္ ေရးေဖာ္သည့္ ထုထည္သေဘာမ်ား စနစ္တက် ထည့္သြင္းေရးခ်ယ္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဆရာခ်ံဳသည္ ပန္းခ်ီေတာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းရင္း မ်က္စိကြယ္ေနသည့္ ဆရာစာကို ဆက္လက္ျပဳစုလုပ္ေကၽြးသည္။ ဆရာခ်ံဳသည္ နန္းတြင္းသို႔ ပန္းခ်ီေတာ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ပံုတူေရးျခယ္မႈ ေခတ္စားလ်က္ရွိေပၿပီ။ ဦးၾကာညြန္႔ အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းေရးဆြဲခဲ့သည့္ ပံုတူေရးျခယ္နည္းစနစ္သည္ အျမစ္တြယ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ခဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဆးေရာင္စံုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မင္းမွဴးမတ္တို႔၏ ပံုတူမ်ားကို တစ္စတစ္စ ေရးျခယ္လာၾကရာ ေရး႐ိုးေရးစဥ္ ေရွး႐ိုးျမန္မာ့ပန္းခ်ီတြင္ ပံုတူေရးျခယ္နည္းသည္ တစ္က႑အျဖစ္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာခဲ့ေပသည္။ ဆရာခ်ံဳ အပါအဝင္ နန္းတြင္းပန္းခ်ီေတာ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ နန္းေတာ္ျပင္ပမွ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုပံုႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပံုမ်ားကို ပံုတူအျဖစ္ ေရးဆြဲၾကသည္။ ဇာတ္နိပါတ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား အၾကားတြင္ ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကို ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ျမင္ေတြ႕လာရသည္မွာ အျမင္ဆန္းသလိုလိုရွိသည္။ မင္းမွဴးမတ္ႏွင့္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပံုတူမ်ားကို စတင္ ေရးျခယ္ၾကရာမွ ေနာင္ေသာအခါ အရပ္သူအရပ္သားတို႔၏ ပံုတူမ်ားကို တစ္စတစ္စ ေရးျခယ္သည့္ အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဆရာခ်ံဳသည္ ပံုတူေရးသည့္အခါ ေရးသည္။ မင္း၊ မိဖုရားတို႔၏ ေကာင္းမႈေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ နံရံပန္းခ်ီေရးျခယ္သည့္အခါ ေရးျခယ္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မင္း၊ မိဖုရား၊ သမီးေတာ္၊ သားေတာ္ကေလးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈမွတ္သားစိမ့္ေသာငွာ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕၊ ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္ ဗုဒၶဝင္က်မ္းထြက္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္စီစဥ္၍ ပုရပိုက္ျဖဴေပၚတြင္ ေဆးေရာင္စံုျဖင့္ ေဆးေရးပန္းခ်ီျခယ္ရသည္။ ဝဲယာမိဖုရားတို႔၏ ကုသိုလ္ေတာ္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ပုရပိုက္ျဖဴျဖင့္ ေရးကူးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ရသည္။
နန္းတြင္းပန္းခ်ီေတာ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆရာခ်ံဳသည္ ေျမပံု၊ ထြက္ေတာ္မူ အခမ္းအနားႏွင့္ ဆင္ခင္း ျမင္းခင္းပံုမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ေရးဆြဲေပးရသည္။ ေျမပံုမ်ားမွာ နယ္ေျမအပိုင္စားေပးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမိဳ႕စား၊ ရြာစား၊ နယ္စားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမတစ္ရပ္ရပ္ကို ဘုရင္က အပိုင္စားေပးသည့္အခါ နယ္ေျမသ႐ုပ္ျပေျမပံုကိုပါ ပူးတြဲေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။ ထြက္ေတာ္မူ အခမ္းအနားႏွင့္ ဆင္ခင္း၊ ျမင္းခင္းပံုမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိတ္၊ ပိုး၊ ဖဲ စသည့္ ဖ်င္မ်ားေပၚတြင္ ေရးျခယ္ေလ့ရွိၿပီး ျပည္ပမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ေလ့ ရွိေပသည္။
ေရွးမင္းအဆက္ဆက္တို႔ လက္ထက္တြင္ ဆက္သခဲ့ေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာခ်ံဳသည္ မူပြားမ်ားကို ေရးျခယ္ရသည့္အခါ ေရးျခယ္ရၿပီး ဆင္၊ ျမင္းတုိ႔၏ ၾကန္အင္လကၡဏာျပ ပုရပိုက္မ်ားႏွင့္ အာကာသသွ်တၱရက်မ္းလာ (၁၂)ရာသီခြင္ႏွင့္ ေနလနကၡတ္ဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ပုရပိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးျခယ္ရာတြင္ ေဗဒင္ပုရပိုက္မ်ားလည္း ပါသည့္အခါ ပါေပသည္။
ထို႔ျပင္ ဆရာခ်ံဳသည္ ရံဖန္ရံခါ ေ႐ႊနန္းလက္သံုး ပုရပိုက္ငါးဆူတဲြမ်ားအနက္မွ သင့္ေတာ္ရာပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကူးယူေပးရသည္။ ေရကင္းလွည့္လည္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ရာတြင္လည္းေကာင္း စီးနင္းအသံုးျပဳသည့္ ပဥၥ႐ူပေလွေတာ္၊ သတၱ႐ူပေလွေတာ္၊ ဒြါဒသ႐ူပေလွေတာ္၊ ေတာင္လံုးမိႈင္းေလွေတာ္၊ ကရဝိက္ေဖာင္ေတာ္ စသည့္ ေလွေတာ္ေဖာင္ေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကန္ေတာ့ခံထြက္ေတာ္မူရာတြင္ မင္း၊ မိဘုရား၊ မွဴးမတ္တို႔ စီးနင္းၿမဲျဖစ္သည့္ ေဝါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရထားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စီးေတာ္ဆင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ ေရးဆြဲရာ၌ ကသည္းျမင္း၊ အကၠပတ္ျမင္းႏွင့္ ျမင္းခင္းသဘင္တြင္ပါၿမဲျဖစ္သည့္ ျမင္းမ်ားပါ မက်န္ခဲ့ေပ။ စည္ေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ရေပရာ ေရွ႕ေတာ္ေျပး ဝင္စည္ထြက္စည္ႏွင့္ တစ္ဖက္ပိတ္စည္မ်ိဳးစံုကိုပါ ေလ့လာေရးျခယ္ရေပသည္။
ဝဲယာမင္းခမ္းေတာ္ပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထီးျဖဴေတာ္၊ ယပ္၊ ေရတေကာင္း၊ ကြမ္းအစ္၊ စလင့္ၾကာႀကီး၊ ကလပ္၊ ယပ္မား၊ ေျခနင္း၊ သန္လ်က္ႏွင့္ အုပ္ စသည္တို႔ကို စာရင္းေကာက္ယူ၍ မွတ္တမ္းတင္ေရးျခယ္ရသည့္နည္းတူ မဟာသႀကၤန္ေတာ္ အခမ္းအနား၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးသိမ္း အခမ္းအနား၊ အိမ္ေရွ႕အိမ္ေတာ္သိမ္း အခမ္းအနား၊ မင္းညီမင္းသားအိမ္သိမ္း အခမ္းအနား၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ႀကီးတို႔အိမ္သိမ္း အခမ္းအနား၊ ထြက္ေတာ္မူရာတြင္ ခင္းက်င္းရသည့္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ိဳးစံုကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ ေရးျခယ္ရေပသည္။ ထြက္ေတာ္မူႀကီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၈၆၅ခုႏွစ္က မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားကို ထြက္ေတာ္မူႀကီးျဖင့္ ထြက္ေတာ္မူသည့္ အခမ္းအနားမ်ိဳးကိုလည္း ဆရာခ်ံဳသည္ ျပန္လည္ကူးယူ၍ မွတ္တမ္းတင္ ေရးျခယ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းထြက္ေတာ္မူႀကီးသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့နန္းတြင္း မင္းပြဲသဘင္မ်ားအနက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး အခမ္းအနားဆံုးႏွင့္ အစံုလင္ဆံုး မင္းခမ္းမင္းနားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေပသည္။
ေရွးမင္းတို႔လက္ထက္ သမီးေတာ္၊ တူမေတာ္၊ ေျမးေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ မိဖုရားေမာင္းမမိႆံတို႔၌ ဆင္ယင္ထံုးၿမိတ္႐ိုးျဖစ္ေသာ မဏိကိုးပါး၊ ေလးပါးရာသီ၊ နဂါးပတ္ေက်ာ့ကြင္း၊ ပုလဲကြန္ခ်ာ၊ ရတနာမ႑ိဳင္၊ ေမာရဂီဝါ၊ ဟသၤာစာခြန္႔၊ ပုစဥ္းေတာင္ျဖန္႔ စသည့္ ဆံထံုး (၅၅)မ်ိဳး အျပင္ သားေတာ္မ်ား ေသွ်ာင္ထံုးမဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ဆင္ယင္ၿမဲေသွ်ာင္ (၁၂)ရပ္၊ သမီးေတာ္မ်ား နားထြင္းမဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ဆင္ယင္ၿမဲ ရတနာစည္းပံုေတာ္ေလးရပ္၊ နဖူးစည္းပါ ရတနာ ေပါက္ခ်ပ္ေသွ်ာင္ပံု၊ နဖူးစြဲပရိတ္ခ်ည္ကံုးပါေသွ်ာင္ပံု (၁ဝ)မ်ိဳး၊ ကိုယ္ဝတ္ေ႐ႊပုစြန္ဆီ အကၤ်ီေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မလႅိကာအဆင္တန္ဆာေတာ္၊ မဟလႅတာအဆင္တန္ဆာေတာ္၊ မကိုဋ္ေတာ္ေလးဆူ၊ မင္းဧကရာဇ္တို႔၏ ဆင္ယင္ၿမဲမကိုဋ္ေတာ္၊ စိႏာၱမဏိမကိုဋ္ေတာ္၊ ျဗဟၼတန္ဆာတုရင္ေတာ္၊ သိၾကားတန္ဆာတုရင္ေတာ္၊ ေမာက္တို၊ ေမာက္ရွည္ႏွင့္ ကိုယ္ဝတ္တန္ဆာေတာ္မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေရးရျခယ္ရေပသည္။
ထို႔အတူ အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားအား ေပးသနားသည့္ ေဗာင္း၊ နားေတာင္း၊ ဝတ္လံု၊ စလြယ္၊ ဘြဲ႕ျဖဴမ်ား၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေပးသနားသည့္ ေဗာင္း၊ နားေတာင္း၊ ဝတ္လံု၊ စလြယ္၊ ဘြဲ႕ျဖဴမ်ား၊ ထို႔ေအာက္ေနရာငါးသြယ္ေန မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္တို႔အား ရာထူးႀကီးငယ္အလို ေပးသနားသည့္ ေဗာင္း၊ နားေတာင္း၊ ဝတ္လံု၊ စလြယ္၊ ဘြဲ႕ျဖဴမ်ား၊ နန္းတြင္းေနသူတို႔ အသံုးအေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စည္းပံု၊ ထိပ္ခ်ဳပ္ပန္းႏွင့္ဖက္၍ ဝတ္ဆင္ၿမဲအကၤ်ီႀကီး၊ လက္မ်ားတုရင္ေရာင္ အကၤ်ီႀကီး၊ ေ႐ႊထီးေ႐ႊနန္းအဆက္ဆက္၊ အမိန္႔ေတာ္ထြက္၊ ထံုးၿမိတ္႐ိုး၊ ဆံထံုးခုႏွစ္လံုးပံု၊ ယင္းႏွင့္တြဲဖက္၍ ဝတ္ဆင္ၿမဲ ဒြါဒရာပါ လက္ဖ်ားႏွစ္ဖက္တုရင္တပ္ တန္ဆာႀကီး ေလးမ်ိဳး၊ ပန္းသြယ္နားေတာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေရးျခယ္မွတ္တမ္းတင္ရေပသည္။
ထို႔ျပင္ မွန္နန္းေတာ္အတြင္း ထားရွိသည့္ သိၾကား၊ ျဗဟၼာ၊ စတုေလာကပါလနတ္႐ုပ္၊ ဒႏၱိမုခနတ္တိုင္က်မ္းထြက္၊ အ႒ဝီသနတ္ (၂၈)၊ ေလာကီက်မ္းထြက္၊ သူရႆတီ၊ စႏၵီ၊ ပရမိသြာ၊ မဟာပိႏၷဲ၊ ေဂါရမႏၱနတ္(၅)၊ ရာဇမတၱဏ္က်မ္းထြက္ ဗနီနတ္ကစ၍ မာရ္နတ္ေရာက္ နတ္ႀကီး (၁၅)ပါး၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ (၁၂)ပါး၊ ႐ုကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး၊ အာကာသစိုး၊ ႐ိုးရာနတ္မ်ားႏွင့္ ေဘးေတာ္မ်ား လက္ထက္ေတာ္ အရပ္ရပ္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားက လာေရာက္ ဆက္သသည့္ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ပုဏၰား၊ လူ၊ ေမ်ာက္၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ကိႏၷရာ၊ က်ား၊ ဆင္၊ က်ီးျဖဴ၊ ကုလားအုပ္ႏြား၊ စာမရီ၊ ျမင္း၊ ဆိတ္၊ ကရဝိက္၊ ဥေဒါင္း၊ ျခေသၤ့၊ ၾကက္၊ လူကဖြားေသာ ဘီလူး၊ ဆင္ျဖဴေတာ္၊ ေမ်ာက္ျဖဴႏွင့္ ရခိုင္ပါ ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ အေျမာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးျခယ္မွတ္တမ္းတင္ရသည္။
ေ႐ႊနန္းလက္သံုး ပုရပိုက္မ်ားသည္ နန္းဓေလ့သ႐ုပ္ေဖာ္႐ုပ္ျပ စာအုပ္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာ့နန္းတြင္း၌ အေရးပါအရာေရာက္သည္ႏွင့္အမွ် နန္းတြင္းပန္းခ်ီေတာ္မ်ားအဖို႔လည္း အၿမဲထာဝစဥ္ လက္ကိုင္ျပဳရမည့္ ပုရပိုက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာခ်ံဳသည္ ပန္းခ်ီေတာ္ဘဝတြင္ ေ႐ႊနန္းလက္သံုး ပုရပိုက္မ်ားကို ေၾကညက္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ့လာ၍ ကူးယူေရးဆြဲရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဆရာခ်ံဳတစ္ေယာက္ လူလားေျမာက္၍ ျမန္မာ့နန္းတြင္း၌ ပန္းခ်ီေတာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းေနသည့္ ေခတ္ကာလတြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာပန္းခ်ီသည္ နံရံပန္းခ်ီမွ ပုရပိုက္ပန္းခ်ီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး ပုရပိုက္ပန္းခ်ီမ်ားအရွိန္ရ အားေကာင္းစကာလဟု ဆိုရမည္။ ပန္းခ်ီအႏုပညာသည္ မ်ားသည္လည္း နန္းတြင္းသို႔ စုေသးစုန္စာရင္းဝင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စနစ္တက် ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ေ႐ႊေရးပန္းခ်ီ၊ ေငြေရးပန္းခ်ီ၊ ေဆးေရးပန္းခ်ီ တာဝန္အဆင့္ဆင့္ ပန္းခ်ီေတာ္၊ ပန္းခ်ီေတာ္ေခါင္း၊ ပန္းခ်ီေတာ္အုပ္ဟူ၍ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ နန္းဓေလ့တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။
အေၾကာင္းအရာပိုင္းအေနျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဂုဏ္ေတာ္ဘြဲ႕မွသည္ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္တို႔၏ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီး နန္းစနစ္ပိုင္းအေနျဖင့္မူ အနီး၊ အေဝးစနစ္ကို ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာမ်ား တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လာျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အနီး၊ အေဝးစနစ္ျဖင့္ ေရးဆြဲပံု ေရးဆြဲနည္းဟု မိန္႔ဆိုၾကသည္။
ေဖာ္ျပပါ အနီး၊ အေဝးစနစ္ကို (၁၈)ရာစု ျမန္မာပန္းခ်ီေလာကတြင္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ေတြ႕ျမင္လာရၿပီး ပန္းခ်ီေတာ္ ဦးၾကာညြန္႔၏ လက္ရာပုရပိုက္ ပန္းခ်ီမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ ယင္းစနစ္ကို ဆရာစာႏွင့္ ဆရာခ်ံဳတို႔က ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရာ တစ္စတစ္စ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာသည့္ သေဘာကို ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာခ်ံဳ ေရးဆြဲေသာ မိသားစုပံုမ်ားမွ ေနာက္ခံတိုက္တန္းလ်ားမ်ားတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ဆရာခ်ံဳသည္ ယင္းအနီး၊ အေဝးစနစ္မ်ိဳးကို ေလ့လာေရးဆြဲေနရာမွ သဘာဝနည္းမွ အနီး၊ အေဝးစနစ္ဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္း တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲေရးျခယ္သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသာ္လည္း ဆရာခ်ံဳ၏ လံု႔လ၊ ဝီရိယ၊ ဇြဲႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ အေတာ္အသင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရေပသည္။
သို႔ကလို ပန္းခ်ီေတာ္ဆရာခ်ံဳသည္ ပန္းခ်ီပညာကို ေန႔မအားညမနား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေရးဆြဲေနစဥ္အတြင္း အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲျဖစ္ပြား၍ အဂၤလိပ္တို႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ (၃)လမွ် အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။ အက်ဥ္းမွလြတ္ေသာအခါ ဆရာခ်ံဳအား ‘ကာနယ္ဆေလဒင္’ က သူ႕ထံ၌ အမႈထမ္းရန္ေခၚသည္ကို တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔ လက္ေအာက္တြင္ အမႈမထမ္းလိုသျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေလသည္။
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၈)ရက္ (ခရစ္ ၁၈၈၅ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ရက္) တနဂၤေႏြေန႔သည္ကား ဆရာခ်ံဳအဖို႔ သူ႕ဘဝ၌ တစ္သက္ေမ့မရသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ကား အရွင္ႏွစ္ပါးကို ဥပယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ အိႏၵိယသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ ‘ပါေတာ္မူေန႔’ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ပါေတာ္မူစဥ္က ဆရာခ်ံဳသည္ မန္းေနျပည္ေတာ္မွာပင္ ရွိေနသည္။ အရွင္ႏွစ္ပါးအား ၾကက္ငွက္ဖမ္းဆီးသလို လြယ္လင့္တကူ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ အျဖစ္ကို ဆရာခ်ံဳသည္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ဆရာခ်ံဳသည္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အမွတ္တရႏွင့္ ဇာတိမာန္တက္စိမ့္ေသာငွာ အရွင္ႏွစ္ပါး ပါေတာ္မူပံုကို ပန္းခ်ီေရးခဲ့ေလသည္။
ထို႔ျပင္ ဆရာခ်ံဳသည္ လယ္ထြန္မဂၤလာသဘင္ကို ျပန္လည္ေရးဆြဲ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ေရွးအခါက နန္းၿမိဳ႕အတြင္း မင္းမွဴးမတ္တို႔ သြားလာေနထိုင္ၾကပံုကို ပန္းခ်ီျဖင့္ ျခယ္မႈန္းသည္။ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သည္တို႔ကို ျပန္လည္ေရးမွတ္သည္။ ပိတ္ကားတြင္လည္း ေရးဆြဲသည္။ ပုရပိုက္တြင္လည္း ျခယ္မႈန္းသည္။ သို႔ေသာ္ ထီးသုဥ္း၊ နန္းသုဥ္း၊ ၿမိဳ႕သုဥ္း သံုးညျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သူ႕ကၽြန္ျဖစ္ေနရခ်ိန္မို႔ အားေပးမည့္သူမရွိ။ ဝယ္ယူခ်ီးျမႇင့္သူ မရွိေခ်။ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ ဆရာခ်ံဳသည္ ထြက္ေပါက္ကို ရွာႀကံခဲ့သည္။ အမ်ားမိုးခါးေရေသာက္သလို သူမေသာက္လို။ မိမိတတ္ကၽြမ္းရာ ယံုၾကည္ရာအလုပ္မ်ိဳးကိုသာ လုပ္ကိုင္လိုသူျဖစ္သည္။
ဆရာခ်ံဳသည္ ပိတ္မ်ားကို လက္မ (၂ဝ)ပတ္လည္ အရြယ္ပိုင္းျဖတ္ကာ သစ္သားျဖင့္ ေဘာင္ၾကက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ပံုတူ၊ ႐ႈခင္း၊ နန္းၿမိဳ႕႐ိုး၊ ဘုရားပုထိုးႏွင့္ ဇာတ္နိပါတ္တို႔ကို ေရးျခယ္သည္။ ပန္းခ်ီကားႏွစ္ဆယ္၊ အစိတ္ခန္႔ စုမိသည့္အခါ ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူး စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးပ်ံ၊ ဘေတာ္ပ်ံ၊ မယ္ေတာ္ပ်ံမ်ားမွ တလားႀကီးေလာင္တိုက္ စသည္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲျပသ၍ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မ႑ပ္အငယ္စားထိုးၿပီး ပန္းခ်ီကားမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ဘုန္းႀကီးပ်ံမ်ားတြင္ ျပသသည္။ ၁၈၉၀ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ ဆရာခ်ံဳသည္ ထိုသို႔ တီထြင္ျပသေၾကာင္း မွတ္သားရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးက်င္းပေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ိဳးဟု ဆိုရေပမည္။ ေနာင္အခါ ဆရာခ်ံဳကိုအားက်၍ အျခားပန္းခ်ီဆရာမ်ားကလည္း ထိုသို႔ျပသေၾကာင္း သိရေပသည္။
ဆရာခ်ံဳသည္ ပံုတူ၊ ႐ႈခင္းႏွင့္ နိပါတ္ေတာ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာမက နန္းတြင္း မိသားစုတို႔၏ ေနပံုထိုင္ပံုမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ေရးဆြဲေလသည္။ မင္းသားတစ္ေယာက္၊ မင္းသမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အေျခြအရံမ်ားပါေသာပံုမ်ားကို ဆရာခ်ံဳ အမ်ားဆံုးေရးဆြဲေလ့ရွိေပသည္။ ယင္းပံုမ်ားတြင္ ေရွးျမန္မာမင္းမႈထမ္းႏွင့္ နန္းတြင္းသူနန္းတြင္းသားမ်ား၏ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈကိုသာမက ေရွးျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေဆးေပါ့လိပ္(ေျပာင္းဖူးဖက္လိပ္) ကိုင္ဟန္ႏွင့္ သားငယ္အားႏို႔တိုက္ဟန္မ်ား ပါဝင္တတ္ေလသည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ၿပီးၿပီဆုိေသာ္လည္း အေနအထား မက်ေသးေပ။ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကူးသန္းသြားလာေရးတြင္လည္း စိတ္မခ်ရ။ ေရာင္းေရးဝယ္တာတို႔လည္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနရာ ဝမ္းေရးအတြက္ ျပည္သူတို႔ အႏိုင္ႏိုင္ လံုးပမ္းေနရခ်ိန္ဟု ဆိုရေပမည္။ ဝမ္းဝဖူလံုပါမွ အႏုပညာကို အားေပးႏိုင္မည့္ အေျခမ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းမွ တိုင္းရင္းသားထက္ ျပည္ပမွ ခရီးသည္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ ဝယ္ယူအားေပးမႈကို အႏုပညာသည္မ်ား ေမွ်ာ္ကိုးေနရခ်ိန္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာခ်ံဳသည္ ငယ္ဆရာ ဆရာေတာ္ဦးတိႆ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ မလက္တိုရြာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ဆရာခ်ံဳမိသားစုကို ဆရာေတာ္က ေနေရးစားေရးကို တာဝန္ယူထားေလရာ အပူအပင္သိပ္မရွိလွေခ်။ ဆရာခ်ံဳသည္ ဆရာေတာ္၏ ကူကံုးေက်ာင္းတိုက္ဝင္းအတြင္းရွိ ပထမအာ႐ံုခံတန္ေဆာင္းအတြင္း ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီကားကို ေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ တစ္စတစ္စ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႕သြားရာ ဆရာေတာ္၏ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားက နိပါတ္၊ ရာဇဝင္ကားမ်ား အပ္ႏွံၾကသည္။ ဆရာခ်ံဳသည္ မလက္တိုရြာသို႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း အတတ္ပညာခန္းႏွင့္ အဆက္မျပတ္ေပ။ မႏၱေလးမွတစ္ဆင့္ အင္းဝ၊ မံုရြာ၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ပန္းခ်ီဆြဲသည္။
သို႔ကလို အေျခအေန၌ ဝမ္းေရးအတြက္ ဆရာခ်ံဳသည္ ရရာအလုပ္ကို လက္ခံသည္။ ရရာအလုပ္ဆိုေသာ္လည္း မိမိတတ္ကၽြမ္းသည့္ ပန္းခ်ီပညာျဖင့္ ႐ုိး႐ိုးသားသား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊနန္းတြင္း ပန္းခ်ီေတာ္ဘဝမွာကဲ့သို႔ ေနရာအတည္တက် မရွိေခ်။ ကသီလင္တ ျဖစ္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလွဴမ႑ပ္ ဆင္ယင္မြမ္းမံရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပုရပိုက္အခ်ိဳ႕ကို မိတၱဴကူးဆြဲေပးရသည္။ ဘုန္းႀကီးပ်ံမ်ား ႀကံဳႀကိဳက္သည့္အခါ စပ္ (ေခၚ) ယာယီလုပ္ငန္းကို အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရသည္။ ဆရာခ်ံဘဝသည္ ႏွဲသမား၏ပါးစပ္ကဲ့သို႔ ပိန္လိုက္ေဖာင္းလိုက္ျဖင့္ (၁၂)ႏွစ္မွ် အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ထို (၁၂)ႏွစ္အတြင္း မႏၱေလးမိုးတားေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူရာတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပံုတူကို ေရးဆြဲေပးဖူးသည္။ ေ႐ႊဘုိနယ္ ဇင္းကုန္း၊ ထန္းတပင္ႏွင့္ တစ္မိုင္ေလာက္အကြာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူစဥ္အခါက တလားႀကီး၊ ေလာင္တိုက္တို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ကားေလးခ်ပ္ ေရးဆြဲေပးဖူးသည္။ ေမၿမိဳ႕ အနီးစခန္း ဆင္ေခါင္းႀကီးရြာ၊ သူႀကီး ဦးေခါင္းေလာင္း၊ ေဒၚအဲလင္တို႔၏ အလွဴမ႑ပ္ကို တခမ္းတနား ဆင္ယင္ေပးဖူးသည္။ ကသာခ႐ိုင္ မန္လည္မွ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား အပ္ႏွံသျဖင့္ မိသားစုပံု ေလးခ်ပ္ေရးဆြဲဖူးသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရန္ အလို႔ငွာ အပ္ႏွံၾကသည့္ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ျမတ္ႀကီးပံုေတာ္ကို အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဆြဲေပးရသည္။ ထိုေခတ္က သံုးေပပတ္လည္အရြယ္ကား တစ္ခ်ပ္ကို စရိတ္ၿငိမ္း (၁ဝ)က်ပ္ ရသည္။ သို႔ေသာ္ အၿမဲတမ္းဝင္ေငြမွန္သည့္ အလုပ္မ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ ဆရာခ်ံဳတို႔လို အႏုပညာသည္တို႔၏ ဘဝသည္ အာမခံခ်က္ မရွိေပ။
ထို႕ေနာက္ ဆရာခ်ံဳတို႔ မိသားစုသည္ ၁၉၁၁ခု ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မအူပင္ မလက္တိုရြာမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ံဳးႀကီးလမ္းေထာင့္မွ (ယခင္ အေဆြေတာ္ဆံသေနရာ) ႏွစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ေလးခန္းတြဲ၌ ငွားရမ္း၍ အေျခစိုက္ေနထိုင္သည္။ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာခ်ံဳမွာ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ခဲ့ေပ။ ရန္ကုန္တြင္လည္း မိမိပညာကို အားေပးျခင္း မရွိရကား ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ဆင္းေတာင့္ဆင္းရဲ ေနထိုင္ရေလသည္။ ဆရာခ်ံဳသည္ မင္းေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလးတြင္လည္း ျမန္မာ့ပန္းခ်ီကို အားေပးမည့္သူ မရွိ။ ရန္ကုန္တြင္လည္း အရာသြင္းသူ မရွိေတာ့သျဖင့္ ျမန္မာမႈပန္းခ်ီကို အေတာ္စိတ္ကုန္သြားပံု ရေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာခ်ံဳသည္ က်ံဳးႀကီးလမ္း၌ ေနထိုင္ေနစဥ္ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးဘလံုႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ေရးဆြဲေနသူ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးဘစိန္က ဆရာခ်ံဳထံသြားၿပီး ျမန္မာမႈပန္းခ်ီ သင္ျပေပးရန္ ေတာင္းပန္ေသာအခါ -
‘ျမန္မာမႈ ပန္းခ်ီေတြကို မင္းလိုက္စားလို႔ေတာ့ ဟန္မယ္မထင္ဘူးကြယ္။ ငါ တယ္အားမေပးခ်င္ဘူး၊ ဒီပညာေတြက မင္းခမ္းမင္းနားနဲ႔ ဘုရားပုထိုးေတြမွာသာ သံုးတာကြ၊ အခု တို႔ရဲ႕မင္းလည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ ကုလားမင္း အုပ္စိုးေနၿပီ။ ဗုဒၶကိစၥက ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း သာသနာ့ ဒါယကာမရွိေတာ့ သာသနာမကြယ္လွ်င္ ေတာ္ေသးသေပါ့ကြယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာမႈပန္းခ်ီကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာေပါ့ကြယ္။ ကုလားလက္ထက္ ကုလားပန္းခ်ီပဲ ႀကိဳးစားသင္ရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္ ေမာင္ဘစိန္ရာ’
ဟု ဆရာခ်ံဳက ေျပာခဲ့ေလသည္။
တကယ္ပင္ ဆရာခ်ံဳသည္ ျမန္မာမႈပန္းခ်ီကို စိတ္ကုန္ခဲ့ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ပန္းခ်ီပညာျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းကိုပင္ စြန္႔လႊတ္၍ ဆန္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ ကုန္ကူးရန္ပင္ စိတ္ကူးဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႔ေနာက္ ဆရာခ်ံဳသည္ လက္တည့္စမ္း၍ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာ္ျငာမ်ား ေရးဆြဲလိုသျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုပိုင္ရွင္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္ ႐ုပ္ရွင္ပိုစတာမ်ားကုိ စမ္းသပ္ေရးဆြဲသည္။ တစ္စတစ္စျဖင့္ ဆရာခ်ံဳနာမည္ထြက္လာသည္။ ဆရာခ်ံဳေရးဆြဲေသာ ပိုစတာကားခ်ပ္မ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ဆင္႐ုပ္ႏွင့္ က်ား႐ုပ္မ်ားသည္ လက္ရာေျမာက္ၿပီး သဘာဝက်လွေလရာ တစ္ေန႔တြင္ အိန္အန္ေထာင္ကနားေဆးတိုက္ သူေ႒းကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ၿပီး ဆရာခ်ံဳ၏ထံတြင္ က်ားတံဆိပ္ေဆးေၾကာ္ျငာမ်ား အပ္ႏွံေလသည္။ က်ားသူေ႒းႏွင့္ ဆက္သြယ္မိသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဆရာခ်ံဳ၏ ေနေရးစားေရးမွာ ပူပင္စရာ မလိုေတာ့ေပ။
ကနားသူေ႒းသည္ ဆရာခ်ံဳ ရန္ကုန္မေရာက္မီက ေဆးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ပန္းခ်ီဆရာ အခ်ိဳ႕ထံတြင္ အပ္ႏွံဖူးသည္။ က်ား႐ုပ္မ်ားသည္ လွပေသာ္လည္း အားမာန္မပါသျဖင့္ အသက္မဝင္ဘဲ ရွိသည္။ ဆရာခ်ံဳက က်ား႐ုပ္မ်ားကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ေရးဆြဲႏိုင္မွန္း သိသည့္အခါ က်ားေဆးတိုက္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဆရာခ်ံဳထံ အၿမဲအပ္ႏွံေပေတာ့သည္။ ဆရာခ်ံဳသည္ က်ားေဆးတိုက္ေၾကာ္ျငာမ်ား ေရးလိုက္၊ ႐ုပ္ရွင္ပိုစတာေၾကာ္ျငာမ်ား ေရးလိုက္ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း လက္ရာတက္လာသည္။ သားကိုျမႏွင့္ ကိုခ တို႔ကလည္း ဝိုင္းဝန္းလုပ္ကိုင္ေပးရာ ဆရာခ်ံဳႏွင့္ သားအဖမ်ား ပန္းခ်ီလုပ္ငန္းဟူ၍ တစ္စတစ္စ ထင္ေပၚလာသည္။
ေလးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ လုပ္ငန္းတစ္စတစ္စ အရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး တပည့္လက္သားမ်ားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လိုသည့္အတြက္ အျခားသူစိမ္းမ်ားကို မေခၚယူေတာ့ဘဲ တူ ကိုေက်ာက္ႏွင့္ ကိုပုတို႔ကို ရန္ကုန္သို႔ ေခၚယူသည္။ မ်ားမၾကာမီ က်ားသူေ႒းက ကိုပု၏ ေနပံုထိုင္ပံုႏွင့္ ႐ိုးသားမႈကို သေဘာက်လွသျဖင့္ သားအမွတ္ျဖင့္ ေမြးစားလိုသည့္အတြက္ ဆရာခ်ံဳထံ ခြင့္ပန္ေလရာ ဆရာခ်ံဳကလည္း ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴျဖင့္ ခြင့္ျပဳေလသည္။ က်ားသူေ႒း စင္ကာပူသို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္ ျပန္တိုင္းလိုလို ကိုပုပါသြားတတ္ၿပီး ေနာင္အခါ တ႐ုတ္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ‘ေအာင္ဘြန္ပု’ ဟူ၍ အမည္တြင္ကာ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ကိုပုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ကိုရင္ဝတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပဥၥင္းတက္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေရစႀကိဳတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။
ဆရာခ်ံဳသည္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနေသာ္လည္း ဝါသနာကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ အားလပ္သည့္အခါ သရက္ေတာေက်ာင္းတိုက္အတြင္းသို႔သြားေရာက္၍ဖိုထိုးေလ့ရွိသည္။ အဂၢိရတ္ဆိုင္ရာသိုက္သမုိင္းႏွင့္ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြဖတ္႐ႈသည္။ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့ေလ့မရွိ။ ဘီဘီအမ္ေအ (ေခၚ) ‘ပုညကုသလဗဟုကရအသင္း’ တြင္ အသင္းဝင္လူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။
ဆရာခ်ံဳႏွင့္ သားမ်ားသည္ ပန္းခ်ီကိုသာမက အားလပ္သည့္အခါ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သိၾကား၊ (၃၇)မင္း၊ ဘီလူး၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ျမင္း၊ သူငယ္ေတာ္၊ ရဟန္းႏွင့္ ပန္း၊ ျခဴး၊ ကႏုတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုလုပ္ေရာင္းခ်သည္။ ကိႏၷရာ၊ ကိႏၷရီ၊ ဟသၤာ၊ ျခေသၤ့၊ မင္းသားမင္းသမီး ႐ုပ္ထုမ်ားကို သီးျခားအပ္ႏွံလွ်င္လည္း ထုလုပ္ေပးသည္။ အပ္ထည္မ်ားျပားလာသည့္အခါ မႏၱေလးမွ ပညာသည္မ်ား အေၾကာင္းၾကားၿပီး ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ မႏၱေလးမွ ပညာသည္မ်ားကလည္း ဆရာခ်ံဳႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည့္အခါ ခြဲေဝေပးတတ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရာ၌ သူ႔စည္းကိုယ့္စည္းထားၿပီး လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိရာ လာေရာက္ၿပီး အပ္ႏွံသေရြ႕ အလုပ္အားလံုးကို တစ္ဦးတည္းက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္သည့္စနစ္မ်ိဳးကို ဆရာခ်ံဳမက်င့္သံုးေပ။ ကၽြမ္းက်င္ရာ ဆီေလ်ာ္ရာ ပညာသည္မ်ားႏွင့္ ဆရာခ်ံဳသည္ ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာခ်ံဳသည္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း မႏၱေလးႏွင့္လည္း အဆက္မျပတ္၊ မအူပင္၊ မလက္တို၊ ေညာင္တံုးစသည္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္မျပတ္ေပ။
ဆရာခ်ံဳကား အလြန္ျမန္မာဆန္သူတစ္ဦးျဖစ္ေလရာ ဝတ္ပံုစားပံု၊ ေနပံုထိုင္ပံုကအစ ျမန္မာစိတ္ျပင္းျပသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဆရာခ်ံဳသည္ အသားလတ္၍ အရပ္မနိမ့္မျမင့္ အလြန္မြန္ရည္၍ သိမ္ေမြ႕သည္။ ေဆးေပါ့လိပ္ႀကိဳက္သည္။ အဂၢိရတ္ဝါသနာထံုသည္။ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးကိုအထူးသိတတ္သည္။ စည္းစနစ္ႀကီးသည္။ ဘာသာေရးတြင္လည္း ကိုင္း႐ႈိင္းသည္။ ေရွးအခါက ေသွ်ာင္ေနာက္တြဲထံုးေလ့ရွိၿပီး ရန္ကုန္ေရာက္ခါမွ ေခါင္းတံုးတံုးေၾကာင္း သိရသည္။ ေခါင္းတံုးတံုးလိုက္ေသာ္လည္း ေခါင္းေပါင္း သို႔မဟုတ္ တဘက္မပတ္ဘဲႏွင့္ ဘယ္အခါမွ မေတြ႕ရေပ။ ေဘာင္းဘီကိုလည္း လံုးဝ မဝတ္ေပ။ ပန္းခ်ီေရးဆြဲလွ်င္ သီခ်င္းကေလး တညည္းညည္းျဖင့္ ေရးဆြဲတတ္သည္။ ပညာကိုဝွက္၍ မထားတတ္၊ မသိနားမလည္၍ တပည့္ခံလွ်င္ က်က်နန သင္ၾကားျပသေပးေလ့ရွိသည္။ ေနမႈထိုင္မႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတြင္ အလြန္ ျမန္မာဆန္သူ ျဖစ္သည္။
ဆရာခ်ံဳ၏ တပည့္မ်ားအနက္ ပန္းခ်ီဦးဘစိန္၊ ဦးဘေဇာ္၊ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္တို႔မွာ ထင္ရွားသည္။ ပန္းခ်ီဦးဘစိန္သည္ ဆရာခ်ံဳေရးဆြဲျပေသာ ပံုၾကမ္းမ်ားကို အေျချပဳၿပီးေနာက္ ေ႐ႊဘံုနိဒါန္းႏွင့္ ေလာကဗ်ဴဟာက်မ္း ေခၚ အင္႐ံုစာတမ္းလာ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီး သူရိယ၊ ႀကီးပြားေရးစေသာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာမႈက႑ဖြင့္ကာ ျပန္လည္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ပန္းခ်ီးဦးဘေဇာ္သည္ ဆရာခ်ံဳထံမွ ျခဴး၊ ကႏုတ္ႏွင့္ ေကာက္ေၾကာင္း ေရးနည္းေရးဟန္မ်ားတို႔ကိုမွီး၍ ေရွးျမန္မာပန္းခ်ီကို တစ္ခါတစ္ရံ ျပန္လည္ စမ္းသပ္ေရးဆြဲခဲ့သည္။
ပန္းခ်ီဦးဘစိန္သည္ ဆရာခ်ံဳထံမွ ေ႐ႊနန္းလက္သံုး ပုရပိုက္လာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမႈမ်ားကိုသာမက ပိုစတာေရးနည္းေရးဟန္ႏွင့္ ေဆးေဖ်ာ္နည္း၊ အေရာင္ခၽြတ္နည္း၊ ထိန္းနည္း ခၽြတ္နည္းမ်ားကိုပါ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။
ပန္းခ်ီေတာ္အျဖစ္ အသက္ (၁၇)ႏွစ္ အရြယ္မွစ၍ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ ဆရာခ်ံဳသည္ အသက္ (၅ဝ) အရြယ္ ၁၉၁၈ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ံဳးႀကီးလမ္းေနအိမ္၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေလသည္။ ပန္းခ်ီသက္တမ္း (၃၄)ႏွစ္အတြင္း ဆရာခ်ံဳသည္ စပ္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ႐ုပ္လံုး၊ ဗိသုကာ၊ လက္သမား စသည့္ ပညာရပ္မ်ိဳးစံုကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီပန္းပုေလာကတြင္ ဆရာခ်ံဳလို ပညာစံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသည္ ရွာမွရွားသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ဆရာခ်ံဳကြယ္လြန္ခဲ့သည္မွာ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀)နီးပါးရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာခ်ံဳကြယ္လြန္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့နန္းတြင္းပန္းခ်ီသမိုင္းတြင္ ကြင္းဆက္ျပတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ‘ပန္းခ်ီေတာ္’ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္လည္း ျမန္မာ့ပန္းခ်ီသမိုင္းတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေလၿပီဟု ဆိုရေပမည္။
ဆရာခ်ံဳသည္ ပထမဇနီးမွ ကိုျမ၊ ကိုခ၊ မတင္ႏွင့္ မတင္ဥတို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဒုတိယဇနီး ေဒၚေငြခင္မွ သား ေမာင္ေအးၾကည္ႏွင့္ သမီး မတင္ႏုတို႔ ဖြားျမင္သည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီေလာကတြင္ သူမတူေအာင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ တပည့္တပန္းမ်ားအား ပန္းခ်ီပညာ အေမြေပးခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အလြန္ထက္သန္သည့္ ပန္းခ်ီေတာ္ ဆရာခ်ံဳ ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ ျမန္မာ့အႏုပညာေလာကအတြက္ ႏွေျမာတသဝမ္းနည္းစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
—————————

နန္းက် မိဖုရား တစ္ဦးရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္


စုဖုရားလတ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္...

သီေပါမင္းနဲ႔ စုဖုရားႀကီး မဂၤလာ ဘိသိက္ခံေနတဲ႔အခ်ိန္ အစ္မျဖစ္သူကို တြန္းဖယ္ျပီး အတင္း ေနရာဝင္လုတဲ႔ မိဖုရား..
လင္ကို အရမ္းနိူင္တဲ႔ မိဖုရား...
ျပင္ပဗဟုသုတ အားနည္းတဲ႔ မိဖုရား...
ကင္းဝန္မင္းႀကီးကို သနပ္ခါး ေက်ာက္ပ်ဥ္ေတြ ပို႔ခိုင္းတဲ႔ ခပ္ရင္႔ရင္႔ မိဖုရား...
စသည္..စသည္ျဖင္႔ မေကာင္းတာေတြခ်ည္းပဲ ခပ္မ်ားမ်ား ဖတ္ခဲ႔ရေတာ႔ ဘယ္လို မိဖုရားပါလိမ္႔လို႔ ေတြးမယ္ဆို ေတြးခ်င္စရာခ်ည္း ပါပဲ။

ဒါေပမယ္႔.. ဒါေပမယ္႔လည္းဗ်ာ...

ပါေတာ္မူတဲ႔အခ်ိန္မွာ ဗီရိုလွည္းနဲ႔ ႏွိမ္႔ခ် သယ္ေဆာင္ ခံရေတာ႔ လွည္းေဘးက အဂၤလိပ္စစ္သားဆီ မီးျခစ္ေတာင္းျပီး (ေဆးလိပ္ သိတ္မႀကိဳက္လွေပမယ္႔) "နင္တို႔ေလာက္ေတာ႔ ငါက ေဆးလိပ္ေသာက္ေတာင္ မပ်က္ဘူး " ဆိုတဲ႔ မ်က္နွာေပးနဲ႔ ရန္သူကို ထီမထင္ လုပ္ျပခဲ႔တဲ႔ မိဖုရား...

သူရိယသေဘၤာေပၚက အခန္းထဲမွာ ေခတၱ လဲေလ်ာင္း ေနတဲ႔အခ်ိန္ တံခါးမေခါက္၊ ခြင္႔မေတာင္းပဲ ျဗဳန္းဆို အခန္းထဲ ဝင္လာတဲ႔ အဂၤလိပ္ ဗိုလ္မွဴးကို ေထြးခံနဲ႔ ေကာက္ေပါက္လိုက္တဲ႔ ဆတ္ဆတ္ႀကဲ မိဖုရား...

သေဘၤာကပၸတိန္ရဲ႕ ဇနီးက သူထိုင္ေနတဲ႔ ဆိုဖာေပၚ ခြင္႔မေတာင္းပဲ ဝင္ထိုင္လို႔ သစ္သီးထည္႔တဲ႔ ပန္းကန္ျပားနဲ႔ မ်က္နွာကို ေပါက္ထည္႔လိုက္တဲ႔ အထိမခံ မိဖုရား...

ထမင္းပဲြ ျပင္ေပးတဲ႔ ကုလားစားပဲြထိုးက ေအာက္က်သြားတဲ႔ ခက္ရင္းကို မေဆးပဲ စားပဲြေပၚ ဒီအတိုင္း တင္ေပးလိုက္လို႔ အဲဒီခက္ရင္းနဲ႔ပဲ ကုလားလက္ကို ထိုးစိုက္ပစ္ခဲ႔တဲ႔ အာဂမိဖုရား...

အရွင္နွစ္ပါး ေရွ႕ေတာ္ဝင္ရင္ ဘာလက္နက္မွ ကိုင္ေဆာင္ခြင္႔မရွိတဲ႔ ျမန္မာ႔ထီးနန္း ဓေလ႔ထုံးစံ ရွိေနတာ သိသိႀကီးနဲ႔ ေျခာက္လုံးျပဴး ခါးခ်ိတ္ျပီး ခပ္တည္တည္ ဝင္လာတဲ႔ မ်က္နွာျဖဴအရာရွိကို ( လင္ေတာ္ေမာင္ ဆဲြထားတဲ႔ၾကားက ) အလွစိုက္ ပန္းအိုးနဲ႔ ေပါက္ပစ္ခဲ႔တဲ႔ သတိၱခဲ မိဖုရား...

ရတနာဂီရိမွာ သီေပါမင္း နတ္ရြာစံေတာ႔ မသာစရိတ္ မစို႔မပို႔ လာဆက္တဲ႔ အဂၤလိပ္ အရာရွိက အရင္တုန္းကလို Your Majesty လို႔ မေခၚေတာ႔ပဲ ( သီေပါမင္း မရွိေတာ႔လို႔ ႏွိမ္႔ခ်တဲ႔ သေဘာနဲ႔ ) Queen Su Phaya Latt လို႔ တမင္ ေခၚခဲ႔တဲ႔အတြက္ အဲဒီေငြထုပ္နဲ႔ မ်က္နွာကို ပစ္ေပါက္ခဲ႔တဲ႔ မာနခဲ မိဖုရား...

အဂၤလိပ္က သီေပါမင္း အေလာင္းေတာ္ကို ျမန္မာျပည္ ျပန္သယ္ခြင္႔ မေပးပဲ ေရျခား ေျမျခား တိုင္းတစ္ပါးက ရတနာဂီရိ မွာအတင္း သၿဂႋဳလ္ခိုင္း။ ယုတ္စြအဆုံး ဗုဒၶဘာသာ ထုံးတမ္း အစဥ္အလာအရ ေသသူအတြက္ သရဏဂုံေလးေတာင္ တင္ခြင္႔မေပးခဲ႔လို႔ လင္ျဖစ္သူရဲ႕ အေလာင္းကို လုံးဝ ထုတ္မေပးပဲ သူ႔အနားမွာ ၃ နွစ္နဲ႔ ၂ လၾကာေအာင္ ထားခဲ႔တဲ႔ အခ်စ္ႀကီးသူ မိဖုရား...

အေလာင္းေတာ္ကို ထုတ္မေပးရင္ အိမ္ေပၚက အတင္းဆဲြခ်မယ္ ဆိုျပီး လာဝိုင္းတဲ႔ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို မုဆိုးမ ပူပူေႏြးေႏြးေပမယ္႔ အံကို တင္းတင္းႀကိတ္ျပီး အိမ္မွာ ေမြးထားတဲ႔ ေခြးေတြနဲ႔ ရွဴးတိုက္ကာ အတင္း ကိုက္ခိုင္းတဲ႔ မေၾကာက္မရြံ႕ မိဖုရား...

သီေပါမင္း မရွိေတာ႔လို႔ သူတို႔ မိသားစုေတြ ရန္ကုန္ ျပန္ပို႔ခံရတဲ႔အခ်ိန္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနတာေတာင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက လႊတ္လိုက္တဲ႔ ဖာရစီဆရာဝန္ရဲ႕ ေဆးကုသမႈကို လုံးဝ လက္မခံပဲ အသက္သာ အေသခံသြားတဲ႔ ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး နန္းက် မိဖုရား...

ဒါေတြဟာ အားမတန္ေပမယ္႔ မာန္ကို မေလ်ွာ႔ခဲ႔တဲ႔.. ဒူးလည္းမေထာက္ လက္လည္း မေျမွာက္ခဲ႔တဲ႔ စုဖုရားလတ္ရဲ႕ မာနေတြလား... တစ္တိုင္းျပည္လုံး သူ႔ကြ်န္ဘဝမွာ ျပားျပားဝပ္ ေနတာေတာင္ ရတဲ႔နည္းနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ႔တဲ႔

နန္းက် မိဖုရား တစ္ဦးရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတြလား ဆိုတာကေတာ႔ သူပဲ အသိဆုံး ျဖစ္မွာပါဗ်ာ.....။

ျမန္မာမေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျမန္မာ႔ မာန


အသက္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္၊ ေခ်ာေမာ လွပတဲ႔ အားႏြဲ႕သူ မိန္းမပ်ိဳေလး တစ္ေယာက္က ေယာကၤ်ားရင္႔မာႀကီး အေယာက္ ၅၀ ေလာက္ ဝိုင္းျပီး အနိူင္က်င္႔ ေစာ္ကားမွာကို လုံးဝ ေခါင္းငုံ႔ မခံပဲ ဓါးကေလး တစ္လက္နဲ႔ မေၾကာက္မရြံ႕ ခုခံ ကာကြယ္ခဲ႔တယ္ ဆိုရင္ ျဖစ္နိူင္ပါ႔မလား...

ဒါ႔အျပင္ အဲဒီ မိန္းမပ်ိဳေလးဟာ... နူတ္ၾကမ္း၊ အာၾကမ္း၊ စရိုက္ၾကမ္း တဲ႔ အမ်ိဳးအႏြယ္ထဲက မဟုတ္ပဲ တစ္သက္လုံး သိမ္ေမြ႕ ႏူူးညံ႔စြာ ေနလာခဲ႔ၿပီးမွ သူနဲ႕ သူ႔မိသားစုရဲ႕ အရွက္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ သူ႔ဘဝမွာ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ဓါးကို မနိူင္႔တနိူင္ ကိုင္ဆဲြၿပီး အရွက္နဲ႔ အသက္ လဲဘို႔ ႀကံစည္ခဲ႔တာ ဆိုရင္ေကာ...

ပိုျပီး အံ႕ၾသဘို႔ ေကာင္းတာက သူဟာ ေရျခား ေျမျခား တိုင္းတစ္ပါးမွာ ေမြးစ ကတည္းကေန အဲဒီအခ်ိန္ထိ တစ္သက္လုံး မ်က္စိသူငယ္ နားသူငယ္နဲ႔ ညိဳးငယ္စြာ ေနလာခဲ႔ရတဲ႔ ျမန္မာမေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ႔ၿပီး သူ စိန္ေခၚခဲ႔တဲ႕ သူေတြကေတာ႔ ဘာသာမတူ၊ အေသြးအေရာင္မတူတဲ႔ နိူင္ငံျခားသားေတြ... သူ စိန္ေခၚခဲ႕တဲ႔ ေနရာကလည္း ကိုယ္႔ျပည္ ကိုယ္႔ေျမမွာ မဟုတ္ပဲ အားလုံးက မ်က္စိ ေဒါက္ေထာက္ ၾကည္႔ေနတဲ႔ နိူင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတပါးမွာ ဆိုရင္ေကာ.....

ဒီ အျဖစ္အပ်က္ေတြက ၾကာေတာ႔လည္း ၾကာခဲ႔ပါျပီ... တိတိက်က် ေျပာရရင္ေတာ႔ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၉၄ နွစ္ေက်ာ္၊ ၁၉၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ျဖစ္ခဲ႔တာပါ။ အတိတ္ကို ျပန္လည္ တူးဆြတာ မဟုတ္ေပမယ္႔ မေမ႔သင္႔တဲ႔၊ သင္ခန္းစာ ယူစရာေကာင္းတဲ႔ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႔ ယူဆမိတာမို႔ ရင္နာနာနဲ႔ပဲ တင္ျပေပးပါရေစ...

၁၅.၁၂.၁၉၁၆ ေန႔မွာ နတ္ရြာစံခဲ႔တဲ႔ သီေပါမင္းရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ကို အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကို ျပန္သယ္ေဆာင္ခြင္႔မေပး၊ ယုတ္စြအဆုံး ျမန္မာျပည္က ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ပင္႔ေဆာင္ျပီး သရဏဂုံေလးေတာင္ တင္ခြင္႔မေပးတဲ႔အတြက္ စုဖုရားလတ္က အသည္းနာစြာနဲ႔ အေလာင္းေတာ္ကို ထုတ္မေပးပဲ ၂ နွစ္နဲ႔ ၃ လခန္႔ သူနဲ႔အတူထားျပီး တင္းခံ ေနတဲ႔အခ်ိန္...

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္က ဂ်ာမဏီနဲ႔ ပထမ ကမၻာစစ္ ျဖစ္ေနေတာ႔ ဒီ အေလာင္းေတာ္ ကိစၥကို ေခါင္းထဲ သိတ္ထည္႔ မထားဘူး။ ၁၉၁၈ ခုနွစ္၊ ႏိူဝင္ဘာလမွာ ဂ်ာမဏီ စစ္ရွဳံးလို႔ ပထမ ကမၻာစစ္ႀကီး ျပီးသြားေတာ႔ မွ မုဆိုးမ စုဖုရားလတ္တို႔ သားအမိ တေတြကို ျမန္မာျပည္ ျပန္ပို႔ဘို႔ စဥ္းစားျပီ။

ထြက္လာပါျပီ... အဂၤလိပ္ရဲ႕ ရာဇသံ။ "၂၃.၂.၁၉၁၉ ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားျပီး စုဖုရားလတ္နဲ႔ သမီးေတာ္ေတြ ရတနာဂီရိက ထြက္။ သီေပါမင္း အေလာင္းကို ဒီအတိုင္း ထားခဲ႔။ ရတနာဂီရိမွာပဲ ဂူသြင္း သၿဂႋဳလ္ေပးမယ္ "...တဲ႔။

မာနခဲ စုဖုရားလတ္ကလည္း ခပ္ျပတ္ျပတ္ပဲ အေၾကာင္းျပန္တယ္။ " ငါ႔ေယာကၤ်ား အေလာင္းမပါပဲ ျပည္ေတာ္ မျပန္ဘူး။ နင္တို႔ ႀကိဳက္သလိုလုပ္ "...တဲ႔။

အေလာင္းေတာ္ တိုက္ပဲြက နွစ္ဖက္စလုံး တင္းခံေနေတာ႔ အဂၤလိပ္က ဘီလူးဆိုင္း စတီးပါျပီ။ ရတနာဂီရိ စံအိမ္ေတာ္ကို အဂၤလိပ္ စစ္တပ္နဲ႔ဝိုင္း။ အေလာင္းေတာ္ကို အသာတၾကည္ ထုတ္မေပးရင္ အင္အားသုံးျပီး လုေစ...

ႀကံရာမရျဖစ္သြားရွာတဲ႔ စုဖုရားလတ္ချမာ ေအးအတူ ပူအမ်ွ ေနလာခဲ႔တဲ႔ ခ်စ္ လင္ျဖစ္သူရဲ႕ အေလာင္း ပါသြားမွာ စိုးရိမ္တာနဲ႔ စံအိမ္မွာ ေမြးထားတဲ႔ ေခြးေတြကို ရိုက္နွက္ျပီး လက္နက္ အျပည္႔အစုံပါတဲ႔ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္ကို ရွဴးတိုက္္ျပီး ကိုက္ခိုင္း။ ခ်စ္လင္ရဲ႕ အေလာင္းေပၚ အလ်ားလိုက္ ေမွာက္ျပီး " ငါ ေသမွ ငါ႔လင္ အေလာင္းကို ရမယ္။ သတၱိရွိရင္ ပစ္ၾက "... လို႔ စိန္ေခၚ... စံအိမ္ေတာ္ေပၚမွာ ကမၻာပ်က္သလို ေအာ္ဟစ္ ငိုယို ေနၾကျပီ။

မယ္ကံဆိုး သားအမိေတြရဲ႕ ကံက ဒီေလာက္ပဲလား ဆိုေတာ႔ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဗူးေလးရာ ဖရုံဆင္႔ ဆိုသလို စံအိမ္ေတာ္ အရာရွိဆိုျပီး အဂၤလိပ္အစိုးရ ခန္႔ထားတဲ႔ မ်က္နွာျဖဴေကာင္က အိမ္ေပၚ ခပ္တည္တည္နဲ႔ တက္လာ... သီေပါမင္းရဲ႕ သမီးေတာ္ ေလးေယာက္ကို ကုလားထိုင္ေပၚ ထိုင္ခိုင္း...

ေနာက္ျပီး စံအိမ္ေတာ္ အလုပ္သမား အိႏၵိယ အမ်ိဳးသား အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို စု... " အခု သီေပါဘုရင္ ေသျပီ။ ဒီေန႔က စျပီး ဒီမိန္းမေတြကို မင္းတို႔တေတြ ရိုေသစရာ မလိုေတာ႔ဘူး။ ဒီေတာ႔.. ဒီမိန္းမ ေလးေယာက္ထဲက မင္းတို႔ ႀကိဳက္တဲ႔သူ ယူနိူင္တယ္ "..ဆိုျပီး ေျပာခ်လိုက္ေတာ႔ ဟိုေကာင္ေတြကလည္း သမီးေတာ္ေတြကို ထဆဲြမယ္ တကဲကဲ လုပ္။ အို... ရုတ္ရုတ္သဲသဲေတြ ျဖစ္ကုန္ပါေရာ။

က်န္တဲ႔ သမီးေတာ္ သုံးေယာက္က ရွက္လြန္းလို႔ အသားေတြ တဆတ္ဆတ္ တုန္ျပီး ငိုယိုေနတဲ႔အခ်ိန္... အငယ္ဆုံး သမီးျဖစ္တဲ႔ စတုတၳသမီးေတာ္က မေျပာမဆိုနဲ႔ သူ႔ခမည္းေတာ္ရဲ႕ ေခါင္းရင္းမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ႔ ငွက္ႀကီးေတာင္ ဓါးႀကီးကို ျဗဳန္းဆိုု ဆဲြထုတ္...

မ်က္နွာျဖဴေကာင္ ထိုင္ေနတဲ႔ ေရွ႕က စားပဲြႀကီးေပၚ (ထဘီ ဝတ္ထားေပမယ္႔ ) ေဒါသတႀကီးနဲ႕ လႊားကနဲ ခုန္တက္... ငွက္ႀကီးေတာင္ဓါးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ျပီး " ေခြးေကာင္ေတြ.. ေရွ႕တိုးရဲ တိုးၾကည္႔စမ္း " လို႔ ေဒါသ အံႀကိတ္သံနဲ႔ စိန္ေခၚ။ စံအိမ္ေတာ္ ေပၚက ျမန္မာမေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕႕႕ အရွက္နဲ႔ သိကၡာကို အသက္နဲ႔ လဲတဲ႔ပဲြ... ဟိုေကာင္ေတြ တစ္ေကာင္မွ ဝင္မဆဲြရဲေတာ႔ဘူးေလ။ အားႏြဲ႕သူ ဆိုေပမယ္႔ ျမန္မာ႔ေသြးက ရဲရဲနီ... သာကီမ်ိဳးေဟ႔ ဒို႔ဗမာ...

ျပီးေတာ႔ မ်က္နွာျဖဴေကာင္ကိုပါ ဓါးနဲ႔ရြယ္ျပီး " ငါ႔ခမည္းေတာ္ နတ္ရြာစံေပမယ္႔ ငါတို႔ဟာ ျမန္မာ မင္းသမီးေတြပဲ။ စစ္တိုက္လို႔ စစ္ရွဳံးခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး။ နင္တို႔ အေကာက္ႀကံၿပီး မတရား နန္းခ် ခံခဲ႔ရတာ။ အခုလို ေစာ္ကားတာကို အထက္ စာတင္မယ္။ နင္ သတိၱရွိရင္ ေနာက္ထပ္ အမိန္႔ေပးစမ္း။ နင္႔ကိုပါ ခုတ္ပစ္မယ္"..လို႔ ရဲရဲေတာက္ စိန္ေခၚ...

ေပၚလီတီကား ဆိုတဲ႔ မ်က္နွာျဖဴေကာင္ က အဲဒီေတာ႔မွ က်ီစယ္တာပါဆိုျပီး ေလ်ွာခ်။ ေဒါသ ျဖစ္စရာ... အသည္းနာစရာ ေကာင္းလိုက္ေလဗ်ာ...သီေပါမင္းနဲ႔ စုဖုရားလတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔တဲ႔ ၇ နွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို သမိုင္းဆရာေပါင္းစံုက စာအုပ္ေပါင္းစုံ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ႔ၿပီးလို႔ အဆိုး အေကာင္း မေဝဖန္ခ်င္ေပမယ္႔ နန္းက် မုဆိုးမ တစ္ဦးရဲ႕ မာန၊ ဖခင္ ကြယ္လြန္သြားတာနဲ႔ ေျမနိမ္႔ရာ လွံစိုက္ခ်င္ၾကတဲ႔ သူေတြကို ဓါးဆဲြၿပီး အရွက္နဲ႔ သိကၡာကို အသက္နဲ႔ လဲရဲတဲ႔ ျမန္မာမေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျမန္မာ႔ မာနကိုေတာ႔ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ကြ်န္ေတာ္ေတာ႔..... ေလးစားတယ္ဗ်ာ

Saturday, 9 November 2013

“ အစဥ္သျဖင့္ရင္ထဲကပုဂံ{ ေကာဏာဂုံျမတ္စြာဘုရား }
~~~~~~~~~~~~~~~~~

အာနႏၵာေစတီေတာ္၏ အတြင္းလိႈဏ္အတြင္းမွ အေ႐ွ႕အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာေတာ္မူလ်က္ စံပါယ္ေတာ္မူေနသည့္ “ ေကာဏာဂံုျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ကိုယ္စားေတာ္ မတ္ရပ္႐ုပ္ပြား ”ျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္ေတာ္ ( ၃၁ )ေပခန္႔ ျမင့္ေတာ္မူပါသည္။

မူလ ပုဂံေခတ္႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ မီးေလာင္သြားသျဖင့္ ျပန္လည္အစားထိုးထားေသာ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရေသာ ေသာကႏွင့္ ေ၀ဒနာမ်ားအား ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္မွ တရားေတာ္ျဖင့္ ကုသေပးသည္ကို ပူေဇာ္ ပံုေဖာ္ ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ဘုရား႐ွင္မွ လက္မေတာ္ လက္ခလယ္ေတာ္တို႔ျဖင့္ က်ဇုသီးကို ကိုင္ထားေသာဟန္ ထုလုပ္ထားပါသည္။

ဖူးေျမာ္သည့္ေနရာ အကြာအေ၀းေပၚတြင္လိုက္၍ ႐ုပ္ပြားေတာ္တို႔၏ မ်က္ႏွာေတာ္အမူအရာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္လည္း ဤ႐ုပ္ပြားေတာ္တို႔၏ ထူးျခားခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသိ႐ွိရပါသည္။

Friday, 8 November 2013

ျပတိုက္ထဲကေဒၚလာနဲ႔ ျပတိုက္ထဲက ဝမ္းစာ
မေလးရွားေရာက္တာၾကာပါၿပီ မာလာကာၿမိဳ႕ကို သြားမယ္သြားမယ္နဲ႕အခုမွပဲ ေရာက္ျဖစ္ေတာ့တယ္။ မာလာကာေရလက္ၾကားဆိုတာကိုေတာ့ ငယ္ငယ္က ပထဝီမွာသင္ထားဖူးေတာ့ နည္းနည္းသိေနတယ္။ ၾကီးလာေတာ့ ထပ္သိရတာက အေနာက္တိုင္းက ကုန္တင္သေဘာၤေတြက အေရွ႕တိုင္းကိုသြားတဲ့အခါ အိႏၵိယသမုဒၵရာ အစြန္းထိပတ္သြားစရာမလိုပဲ မာလာကာေရလက္ၾကားက ျဖတ္သြားေတာ့ အခ်ိန္ကုန္လူမပန္းစရိတ္သက္သာသြားၾကလို႔ ကမၻာမွာ ထင္ရွားလာတဲ့ ေနရာတခုလို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ အကယ္၍ ေကာ့ေသာင္းနဲ႔ထိုင္းနိုင္ငံ နွစ္နိုင္ငံေပါင္းၿပီး တူးေျမာင္းေဖါက္မယ့္ အစီအစဥ္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ အဲဒီေရလက္ၾကားကေတာ့ သေဘၤာေတြအဝင္အထြက္ နည္းသြားမွာ က်ိန္းေသပါတယ္။
ပထမဦးဆံုး မာလာကာၿမိဳ႕ကို ေျခခ်မိတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဇာတိ ေမာ္လၿမိဳင္သႀကၤန္ကို ျပန္ေရာက္ေနသလား ထင္ရေအာင္ ဆိုက္ကားေတြမွာ ပန္းေတြနဲ႔ မိုးထားဆင္ထားတာအျပင္ အေနာက္မွာ ကက္ဆက္ေတြ ေဘာက္ေတြ တပ္ထားၿပီး သီခ်င္းဖြင့္ထားတာ တၿမိဳ႕လံုး ညံေနတာပါပဲ။ ေက်ာခ်င္းကပ္ထိုင္တာနဲ႔ ေဘးခ်င္းယွဥ္ထိုင္တာပဲ ကြာတာမို႔ ပိုက္ဆံအကုန္ခံၿပီး မစီးေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ေတြက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေနၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ စားစရိတ္ေတာင္အနိုင္နိုင္ရေအာင္ နင္းေနရတာကိုေတြးမိၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ေနာက္ပထမဦးဆံုးေရာက္ခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦးကေတာ့ ၁၅၅၀ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ကတ္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေဟာင္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းကို ေပၚတူဂီလ္ သေဘၤာကပၸတိန္ Duato Coelho က ရြက္လႊင့္လာစဥ္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အေရာက္တြင္ ရန္သူတို႔၏ အတိုက္အခိုက္ ခံရၿပီး အသက္ေဘးမွလြတ္ေျမာက္၍ မာလာကာသို႔ေရာက္ရိွစဥ္ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးဆပ္သည့္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အမိုးေတြမရိွေတာ့ပါဘူး။ နံရံေတြကိုေတာ့ အလ်ားတစ္ေပခြဲ အနံဆယ္လက္မေလာက္ရိွတဲ့ ဂဝံထြင္းအုတ္ေတြနဲ႔တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ရိုးေတြကိုလည္း ေရွးပံုစံမပ်က္ေအာင္ မျပဳမျပင္ပဲ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းလုပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီေရွးေဟာင္း အေဆာက္အံုနဲ႔သာ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာမယ္ဆိုရင္ တစ္နိုင္ငံလံုးနီးပါးမွာ ရိွပါတယ္။ အခုေတာ့ ျပဳျပင္တာ လြန္သြားလို႔ က်ံုဳးၿမိဳ႕ရိုးနဲ႔နန္းေတာ္ေဟာင္းက တရုတ္ဘံုေက်ာင္း ျဖစ္ေနပါၿပီး။
အဲဒီကေန ျပန္ထြက္လာေတာ့ ျပတိုက္ေတြအမ်ားႀကီးကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ိန္မရလို႔အားလံုးကို မဝင္နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရြက္ေလွအေဟာင္းႀကီးဆီကိုေတာ့ သြားခဲ့ပါတယ္။ နိုင္ငံသားက ၃ ရင္းေဂ့ေပးရၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေတာ့ ၆ ရင္းေဂ့ေပးခဲ့ရပါတယ္ ။ ကိုယ္ေတြက နိုင္ငံျခားသားဆိုေပမယ့္ ေရက အၿမဲတမ္းခမ္းေနတာ၊ အလကားရတဲ့ ေနရာေတြပဲ သြားတာေပါ့။
ေၾသာ္... ေတြ႕ပါၿပီ မီးရထားေဟာင္းႀကီးတစ္စီးနဲ႔ ေလယာဥ္ေဟာင္းႀကီးတစ္စင္း ဒါကေတာ့ သိပ္မထူးဆန္းဘူးလို႔စိတ္ထဲမွာ ထင္လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီထက္ေဟာင္းတဲ့ဟာေတြကို ကိုယ့္နိုင္ငံကသံုးေနတုန္းပဲလို႔ ထင္မိလို႔ပါပဲ။ အဆိုးဆံုးက ႏြားလွည္းပါပဲ။ အဲဒီည အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္က ဘႀကီးဆီကို ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆက္လိုက္ပါတယ္။ ဘႀကီးေရ .. သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ႏြားလွည္းကို ျပတိုက္ထဲမွာ ထည့္ၿပီး ေဒၚလာ ရွာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႏြားလွည္းကို ဝမ္းစာအတြက္ အသံုးခ်ရေနတုန္းပဲ ဘႀကီးေရ...
( က်ြန္ေတာ္ပါဝင္ခဲ့တဲံ သူငယ္ခ်င္းဇင္ဝင္းလတ္၏ ခရီးသြားေဆာင္းပါး)