Wednesday, 31 August 2011

သမိုင္း ရာစုမ်ားစြာထဲ့ကဧရာဝတီ

                                                ျမစ္ၾကီးဧရာ....ျမစ္မဟာ...လူသားအကဴိးသင္သယ္ပိုးခဲ့..
                                                 ရာစုမ်ားစြာ...သမုိင္းမွာ...သင္တာဝန္ကိုေက်ခဲ့တယ္..
                                                 ေက်းဇူးမဟာ..ျမစ္ဧရာ...အခုမ်ားေတာ့ေလ..
                                                 အာဏာကရူး...စစ္ဘီလူး..ကိုကဴိးကိုတြက္.သူတို့မငဲ့ကြက္..
                                                 မ်က္ေစ့ကိုမွိတ္..နားကိုပိတ္...ဧရာဝတီကိုသတ္ျပီေလ..
                                                 ငါတို့ခ်စ္တဲ..ျမစ္မဟာ...ဧရာဝတီေရက်ဆံုးျပီးလား..
                                                     ေက်းဇူးရွိတဲ့..ျမစ္ဧရာ...မင္းကိုငါတို့အဆံုးရံူးမခံဘူး
                                                      ငါတို့ခြန္အား..စုကာေပါင္းလို့...ဧရာဝတီကိုကာကြယ္မယ္... 
အမဴိးသားေရးတာဝန္အျဖစ္က်ြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ဧရာဝတီကို  ကာကြယ္ၾကပါစို့

Labels: