Wednesday, 29 May 2013

အေျခခံလူတန္းစားကေလးမ်ား ေက်ာင္းလခကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရး ေတာင္းဆုိမည္

အေျခခံလူတန္းစား အသုိင္းအဝုိင္းမွ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ အခက္အခဲရွိေသာ အလယ္ တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခအပါအဝင္ ကင္းလြတ္ခြင့္အခ်ဳိ႕ကုိ သက္ ဆိုင္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က႐ုဏာလူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရး အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဦးအာကာစုိးေနာင္က The Voice သုိ႔ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသင္ေနရမူလတန္းပညာေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ားေပးထားေသာ္လည္း အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့စနစ္မရွိေသး ၍ ယင္းသုိ႔ေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ မိဘဆရာအသင္းေၾကးႏွင့္ အေထြေထြ ေကာက္ခံေၾကးတုိ႔ပါဝင္သည္။

“ဒီႏွစ္အတြက္လည္း မူလတန္းကေလးေတြအတြက္ ေငြတစ္ေထာင္စီ ေပမယ္ေျပာတယ္။ တကယ္ ေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ကေလးေတြက တစ္ရက္အသုံးစရိတ္ေတာင္မရွိဘူး။ တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့သူ ေတြအတြက္ကုိပဲ ပုိေပးသင့္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးက The Voice သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ Myanmar Peace Centers ၌ က်င္းပမည့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည့္အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ျပင္ပ ပညာရွင္တုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံသြားရန္ရွိေၾကာင္း ဦးအာကာစုိးေနာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ဒီကေလးေတြအတြက္ အလွဴရွင္ေတြရဖုိ႔ အဆုိျပဳလႊာေရးထားၿပီးသြားပါၿပီ။ ျပည္တြင္းက အလွဴရွင္ ေတြပဲ အဓိကထားဖိတ္ေခၚတယ္” ဟု၎ကေျပာဆုိသည္။

က႐ုဏာ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးအဖဲြ႕ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ ေကာ္မတီငါးဦးႏွင့္ အျခားေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးတုိ႔ျဖင့္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံလူတန္းစား လက္လုပ္လက္စား ကေလး ငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္မိသားစုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိ သည္။

The Voice Daily

Saturday, 18 May 2013

ရတနာပံုေခတ္ သေဘာၤစက္ရံု


ရတနာပံု ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္မ်က္ႏွာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပင္ ပန္းစက္ တံခါး အထြက္ ဧရာဝတီျမစ္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းနဖူးတြင္ သေဘၤာေတာ္မ်ား တည္လုပ္ရန္၊ ပ်က္လွ်င္ ျပင္ဆင္ရန္ စက္႐ံုေတာ္ႀကီး တည္ရွိခဲ့သည္။ သေဘၤာက်င္း တည္ရာဌာနသည္ အသိုက္အဝန္း အလြန္ေလ်ာ္ကန္ ေကာင္းမြန္သည္။ စက္႐ံုမ်ားသည္ ကမ္းနဖူး ကုန္းျမင့္မ်ားေပၚတြင္ရွိ၍ ဧရာဝတီျမစ္ေရ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ ေရလွ်ံ နစ္ျမဳပ္မည္ကို စိုး႐ြ႕ံဖြယ္မရွိ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျမစ္ေရတိုးခ်ိန္ဝယ္ သေဘၤာမ်ားကို စက္႐ံုဝန္းက်င္သို႔ အေရာက္ တင္ေဆာင္နိုင္သည္။ ဤသေဘၤာက်င္းႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားကို မည္သည့္ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္သည္ဟု အတိအက် မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။ ၁၈၇၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း သေဘၤာက်င္းမွ သေဘၤာမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးေျမာက္လ်က္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ၍ (၁၈၆၄) ခုမွ (၁၈၇၀) ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ေခတ္မီစက္ကိရိယာ အခ်ဳိ႕ တပ္ဆင္ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ထို႔ျပင္ (၁၂၃၄) ခု (ခရစ္ ၁၈၇၂) နွစ္တြင္ သေဘၤာက်င္းကို ထပ္မံျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕လ်က္ ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကို (၁၂၃၄) ခု ပထမဝါဆို လျပည့္ေက်ာ္ (၁၅) ရက္ (၅ ဇူလိုင္ ၁၈၇၂) ေသာၾကေန႔ထုတ္ ျမန္မာသတင္းစာတြင္ “သေဘၤာမ်ားကို ဆြဲတင္၍ ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ က်င္းစက္ႀကီး အလြန္ႀကီးက်ယ္ေပသည္။ က်င္းကို တူးၿပီးပါၿပီ၊ စက္မ်ားလည္း အနည္းငယ္တပ္ဆင္စ ျပဳေလၿပီ။ ထိုစက္ႀကီးသည္ သေဘၤာျပည္မွာ စက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႀကီးက်ယ္ေကာင္းမြန္ရန္ ရွိပါသည္”ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ယင္းသေဘၤာက်င္းစက္႐ံုတြင္ ေခတ္မီ၍ ေကာင္းမြန္ေသာစက္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပည့္စံုစြာရွိခဲ့သည္။ စက္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စေကာ့တလန္ ျပည္လုပ္ျဖစ္၍ ဒန္ဒပ္(စ္) နွင့္ ဂလပ္စဂိုၿမိဳ႕ စမစ္ကုမၸဏီထြက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ပြတ္စက္ ေလးလံုး၊ တြင္စက္ ငါးလံုး၊ ကတ္ေက်းစက္ႀကီး တလံုးႏွင့္ ဗဟိုခြာအားသံုး ေရစုပ္စက္တခုလည္း ပါဝင္သည္။ ၁၀ တန္ ဝန္ခ်ီစက္ႏွင့္ စက္ေမာင္း လက္ႀကီး တို႔သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းပိုက္ခ်ိန္ထိ မတပ္ဆင္ရေသးဘဲ ပကတိ အတိုင္းပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ စက္႐ံုအမႈထမ္း ၁၂၇ ေယာက္ ရွိခဲ့၍ လစာအားျဖင့္ တလလွ်င္ စပါး ၂၈၅၅ တင္း ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုတြင္ (၁၈၇၀) ျပည့္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ အနည္းငယ္ ေစာစြာက ျမစ္တြင္းသြား ေခတ္မီမီးသေဘၤာမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရသည္ အစပထမ၌ နိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ သေဘၤာမ်ားဝယ္ယူရန္စီစဥ္၍ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၆ ခု (ခရစ္ ၁၈၆၄ - ၅) နွစ္အတြင္း ဟယ္လီေဒးဘူးလုပ္ ကုမၸဏီမွ အဖိုးေငြ ၂၁၀,၀၀၀ က်ပ္ေပး၍ သေဘၤာတစင္း ဝယ္ယူခဲ့သည္။ အျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားနွင့္လည္း သေဘၤာယူရန္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ေခတ္မီ အခင္းအက်င္း ပစၥည္းကိရိယာအစံုႏွင့္ စက္အားေကာင္း ျမစ္တြင္းသြား အလ်ား အေတာင္ ၁၂၀၊ အနံ အေတာင္ ၂၀၊ ေစာက္ ေျခာက္ေတာင္၊ ေရစူး နွစ္ေတာင္ရွိ သံတိုက္ မီးသေဘၤာ နွစ္စင္း ဝယ္ယူရန္စီစဥ္လ်က္ ၁၂၃၀ ျပည့္၊ ေနွာင္းတန္ခူး လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ (၂ ဧၿပီလ ၁၈၆၉) ေန႕ ပခန္းမင္းႀကီးက ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္ စေလဒင္ ထံသို႕ စာေရးသား စံုစမ္းသည္။ ယင္းကိစၥကား အေျမာက္ေသနတ္ လက္နက္မ်ားဝယ္ယူေရး စီမံကိန္းကဲ့သို႔ပင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔က ပိတ္ပင္ဖ်က္ဆီးသည္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဤတြင္ ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရသည္ နစ္ကိုလ္ဆင္ ဆိုသူ သေဘၤာေဆာက္လုပ္တတ္သူ ပညာရွင္တဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေခၚယူ၍ ၁၈၇၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ရတနာပံုသေဘၤာက်င္းတြင္ ေခတ္မီမီးသေဘၤာမ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ရသည္။ နစ္ကိုလ္ဆင္၏ လက္ရာျဖစ္သည့္ ျမစ္တြင္းသြား ႐ိုး႐ိုးမီးသေဘၤာတစင္းကို ၁၂၃၂ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁၃ ရက္ (၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၈၇၀) ေန႕ ေရခ်နိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသေဘၤာ ကိုယ္ထည္ကို ကြၽန္းသစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရတို႔ကမူ ယင္းသေဘၤာကို ျမန္မာတို႔က တိုက္သေဘၤာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ အသံုးျပဳမည္ဟု သံသယႀကီးစြာ ရွိေနသည္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၿဗိတိသွ်ကိုယ္စားလွယ္က သေဘၤာအေၾကာင္း မ်က္ျခည္မျပတ္ ေထာက္လွမ္း သတင္းေပးခဲ့ရသည္။


ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုတြင္ ၁၈၇၀ ျပည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း သေဘၤာတစင္း ေရခ်နိးင္ၿပီးေနာက္ နစ္ကိုလ္ဆင္အား အလားတူ သေဘၤာ ၁၀ စင္း တၿပိဳင္တည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ ယင္းသေဘၤာ ၁၀ စင္း၏ ဧရာမ်ားကို ၁၈၇၁ ခု မတ္လ ၅ ရက္ေန႕ ပြဲလမ္း အႀကီးအက်ယ္ေပး၍ တၿပိဳင္တည္း ပႏၷက္႐ိုက္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ယင္းေန႔က နန္းေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တခုလံုး ေန႔လြတ္ ေန႔အားအျဖစ္ တရား႐ံုးခြင္မွအစ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ထား၍ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား မွဴးမတ္ မင္းစိုးကေတာ္ မယား မင္းညီမင္းသား ေပါင္းစံု တို႔လည္း ေဗာင္းနားေတာင္း ဝတ္ေကာင္းစားလွ ႐ႊန္း႐ႊန္းပပ ဆင္ယင္ကာ ယင္းအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ နစ္ကိုလ္ဆင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္၍ ၁၈၇၁ ခု မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ဧရာ တည္ခဲ့သည့္ ယင္းသေဘၤာ ၁၀ စင္း အနက္ နွစ္စင္းကို ယင္းႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႕ မင္းညီမင္းသား မွဴးႀကီးမတ္ႀကီး အစံုအညီ မင္းခမ္းမင္းနားႏွင့္ အေျမာက္ ၁၂ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္လ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရခ်နိုင္ခဲ့သည္။ က်န္သေဘၤာရွစ္စင္းကိုလည္း မၾကာျမင့္မီ ေရခ်နိုင္ရန္ လ်င္လ်င္ထက္ထက္ လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ သေဘၤာမ်ားကို ျမစ္တြင္းသြား မီးသေဘၤာမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္၍ သေဘၤာစက္မ်ားကို ဆပ္သလင္မကၠဇီ ကုမၸဏီ၊ ေဒၚဆင္ဆင္ပဆင္ ကုမၸဏီ နွင့္ အက္ဒမန္ဂ်ံဳး ကုမၸဏီ တို႔က ဝယ္ယူေပးသြင္းရန္ စာခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။ သေဘၤာမ်ားသည္ ဧရာ အလ်ားေပ ၁၅၀ မွ ေပ ၁၈၀ ရွိ၍ အက်ယ္ ၂၄ ေပ၊ ေစာက္ ေျခာက္ေပ ရွိသည္။ ၁၈၇၁ ခု မတ္လ အတြင္းက ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုတြင္ အလ်ား ၁၅၆ ေပ၊ အနံ ၂၈ ေပရွိ တိုက္မီးသေဘၤာ တစင္းကိုလည္း စတင္တည္ေဆာက္သည္။ ယင္း စစ္သေဘၤာကို ေဆာက္လုပ္သူ သေဘၤာဆရာမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ “ဆရာရွမ္း” ဆိုသူ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားတေယာက္ ျဖစ္၏။ သေဘၤာဧရာကို ပြဲႀကီးလမ္းႀကီးေပး၍ အေျမာက္ ေသနတ္မ်ား ပစ္ေဖာက္ကာ မင္းခမ္းမင္းနားႏွင့္ ၁၈၇၁ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႕ ေရခ်သည္။ သေဘၤာမွာ ေလး၍ ေရစူးမ်ားသည္။ ထုတေပရွိတံကူမ်ား ခံ၍ ငါးလက္မ ပ်ဥ္မ်ားကိုစပ္လ်က္ ေဆာက္လုပ္ပံုမွာ အထူးေသသပ္ ခိုင္ခံ့သည္။ အေျမာက္ ၂၀ တပ္ဆင္နိုင္ရန္ စီမံထားလ်က္ သေဘၤာဦးတြင္ ဓားလြတ္ကိုင္ ျမန္မာရဲမက္တဦး၏ ပံု ကြၽန္းသားပန္းပု႐ုပ္လံုး လက္ရာေကာင္း လက္ရာမြန္ တခုကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ယင္းသေဘၤာကို ေဆာက္လုပ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကို အထူးခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳ ထိုက္သည္ဟု ၿဗိတိသွ် အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အေရးပိုင္က ခ်ီးက်ဴးမွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။ သေဘၤာေဆာက္လုပ္ရာ၌ ဆရာရွမ္း နွင့္အတူ အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္တို႕ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ လုပ္သား ၅၀ ခန္႕မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ လက္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၃ ခု (ခရစ္ ၁၈၇၁ ) နွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ဝယ္ ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံု၏ ထုတ္လုပ္ စြမ္းအားမွာ -

ေဆာက္လုပ္ၿပီး တန္ ၂၅၀ ခ်ီ သေဘၤာသံုးစင္း၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တန္ ၂၅၀ ခ်ီ တိုက္သေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တန္ ၂၀၀ ခ်ီ သေဘၤာ ၁၀ စင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ် အစိုးရကိုယ္စားလွယ္သည္ ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုသို႕ မၾကာခဏ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ ၎သေဘၤာဆရာ နစ္ကိုလ္ဆင္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဆက္သြယ္ကာ ၎သေဘၤာတို႔ အေျခအေနကို ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႕ အေရးတႀကီး သိလိုသည့္အခ်က္ကား ဆရာရွမ္း ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ တိုက္သေဘၤာ မည္မွ် ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို တိတိက်က်သိရွိနိုင္ရန္ ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္သည္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ တႀကိမ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ တႀကိမ္ သေဘၤာစက္႐ံုသို႔ သြားေရာက္ အကဲခတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၈၇၁ ခု ဇူလိုင္လအတြင္း သေဘၤာဆရာ နစ္ကိုလ္ဆင္ထံ တိတ္တဆိတ္ စာေရးသား ဆက္သြယ္၍ ယင္းသေဘၤာဆရာ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ သေဘၤာ ၁၀ စင္း အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို စံုစမ္းသည္။ ထိုစဥ္က သေဘၤာဆရာ နစ္ကိုလ္ဆင္က သူေဆာက္လုပ္ေနသည့္ သေဘၤာ ၁၀ စင္းသည္ သာမန္ ျမစ္တြင္းသြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ သို႕ေသာ္ အလိုရွိ၍ အနည္းငယ္ျပဳျပင္လိုက္က ဦးပဲ့အေျမာက္ႀကီး နွစ္စင္း၊ ေဘးအေျမာက္ငယ္ ေလးစင္းမွ ရွစ္စင္းအထိ တပ္ဆင္ႏိုင္ ပစ္ႏိုင္သည့္ တိုက္သေဘၤာမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရက ထိုသို႔ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အမိန္႔တစံုတရာ ေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားလိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ နစ္ကိုလ္ဆင္က အျခားအလိုရွိသည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေပးပို႔ရန္အသင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သူသတင္းေပးပို႔ေၾကာင္းကို ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရနားသို႔ မေပါက္မၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားလိုက္သည္။


ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုတြင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ သေဘၤာမ်ားကို ၁၈၇၂ မွ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္၍ ေရခ်နိုင္ခဲ့ပါသည္။ အတိအက် ေဖာ္ျပရေသာ္ ၁၂၃၄ ခု ဒုတိယဝါဆို လဆန္း ၇ ရက္ (၁၂ ဇူလိုင္ ၁၈၇၂) ေန႔ သေဘၤာ တစင္း ေရခ်ခဲ့၍ မၾကာမီ ရက္မ်ားအတြင္း သံုးစင္း ထပ္မံေရခ်နိုင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ယင္းသို႕ သေဘၤာေရခ်နိုင္ရန္အတြက္ ၁၈၇၂ ခု ေမလအတြင္း ကုန္သည္ႀကီး မစၥတာ ေဒၚဆင္က သေဘၤာတစင္းအတြက္ စက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္းသည္။ထိုအတြင္း အဖိုးေငြ ၁၀ သိန္းခန္႔ေပး၍ အဂၤလန္နိုင္ငံမွ ဝယ္ယူသည့္ သေဘၤာ ေလးစင္းကို ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုတြင္ပင္ တပ္ဆင္ မြမ္းမံျပဳျပင္သည္။ ယင္းသေဘၤာ ေလးစင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဟာနံေဒး ကုမၸဏီမွတဆင့္ ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ သေဘၤာမ်ားမွာ ျမစ္တြင္းသြား ပဲ့ခုတ္ စက္ရဟတ္တပ္ မီးသေဘၤာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသေဘၤာမ်ားကို ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံု၌ မြမ္းမံ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ မစၥတာဘိန္း ဆိုသူ အင္ဂ်င္နီယာတဦး ထပ္မံေခၚယူ အမႈထမ္း ေစခဲ့သည္။ ၁၂၃၅ ခု ေတာ္သလင္း လျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ (၉ စက္တင္ဘာ ၁၈၇၃) ေန႔ ယင္းသံသေဘၤာတစင္းကို ေကာင္းစြာ ေရခ်နိုင္ခဲ့သည္။ က်န္ သံုးစင္း မွာမူ ၿပီးျပည့္စံုလုနီး အေျခတြင္ ရွိေသာ္လည္း ျမစ္ေရက်သြားၿပီျဖစ္၍ ေနာက္ႏွစ္မွပင္ ေရခ်နိုင္ခဲ့သည္ဟု မွန္းဆရပါသည္။ ၁၂၃၆ ခု နယုန္လ (ဇြန္ ၁၈၇၄) အတြင္း မင္းခမ္းမင္းနား ႀကီးက်ယ္စြာ ပြဲႀကီးလမ္းႀကီး သဘင္ အၿငိမ့္ ကသီ တီးမႈတ္လ်က္ ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုမွ သေဘၤာ သံုးစင္း ေရခ်သည္။ ယင္းအခမ္းအနားကို ၁၂၃၆ ခု နယုန္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (၁၃ ဇြန္ ၁၈၇၄)၊ စေနေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္-

“ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္၌ တည္ေဆာက္ေသာ သေဘၤာ သံုးစင္း ၿပီး၍ မင္းခမ္း မင္းနားျဖင့္ ေရသို႔ခ်ျခင္း

လြန္ခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔ နွစ္ပတ္ သံုးပတ္က ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္၌ တည္ထား လုပ္ကိုင္ေသာ သေဘၤာ သံုးစင္း အၿပီးအဆံုးသို႕ ေရာက္သည္ႏွင့္ အထက္ သေဘၤာ တည္ရာ ကုန္းမွ ေရထဲသို႔ခ်ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ ဘုရားသားေတာ္ မကၡရာ မင္းသား၊ ေ႐ႊဂူ မင္းသား၊ ထုိမွ တပါးေသာ မင္းသားနွစ္ပါးတုိ႕ ဆင္ေတာ္ကို ေ႐ႊႀကိဳး ေ႐ႊက အစံု တင္လ်က္ တန္ဆာ ဆင္ယင္ေစၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔လည္း အဖိုးမ်ားစြာ ထိုက္တန္ေသာ ဝတ္လဲေတာ္ပုဆိုး မင္းညီ မင္းသား အေဆာင္အေယာင္တို႔ျဖင့္ တင့္တယ္စြာ ဆင္ယင္ ဝတ္စားလ်က္ စီးနင္းၿပီးလွ်င္ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ အရာရွိ အထူးရွိ ကေတာ္ စိုးမင္းတို႔ႏွင့္ မင္းခမ္းမင္းနား ႀကီးက်ယ္စြာ ပြဲႀကီးလမ္းႀကီး သဘင္ အၿငိမ့္ ကသီ တီးမႈတ္ေစလ်က္ သေဘၤာေတာ္ကို ခ်ၾကေလသည္ .…

စက္ဆရာႀကီး ဘိန္း သည္လည္း စက္ႀကိဳးအရာ ေသခ်ာ ေစ့စပ္ အရပ္ရပ္ ေလွ်ာက္ပတ္ တတ္ကြၽမ္းသူတေယာက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သမွ် အဝဝမွာ ဝိသုကမၼ ယိုးမွား သိၾကားမင္း လက္သံုး ကဲ့သို႕ နႈန္းပမာ တူေပသည္ .…"


ေဖာ္ျပပါ သေဘၤာသံုးစင္းမွာ “ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္၌ တည္ေဆာက္သည္” ဆိုေသာ္လည္း စင္စစ္ အဂၤလန္မွဝယ္ယူ၍ ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုတြင္ စက္ဆရာ ဘိန္းအား ျပဳျပင္မြမ္းမံ တပ္ဆင္ေစသည့္ သံသေဘၤာမ်ားဟု ေတြးထင္နိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ၁၈၇၃ ခုႏွစ္က လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးေသာ္လည္း ျမစ္ေရက်သြားသည္ႏွင့္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္မွ ေရခ်ရဟန္တူသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၂၃၆ ခု ဝါေခါင္လဆန္း ၁ ရက္ (၁၃ ၾသဂုတ္ ၁၈၇၄) ရက္ေန႔တြင္ နစ္ကိုလ္ဆင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ သေဘၤာတစင္းကို စက္ကိရိယာအျပည့္အစံု တပ္ဆင္ၿပီး ေရခ်ခဲ့ႏိုင္ျပန္သည္။ ထိုစဥ္က သံသေဘၤာ မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးသည့္ မစၥတာဘိန္းကို ျမန္မာဘုရင္အစိုးရက အေျမာက္ ၁၆ စင္းတင္ တိုက္သေဘၤာတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္လည္း ေစခိုင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ဆရာရွမ္း ေဆာက္လုပ္သည့္ တိုက္သေဘၤာမွာမူ ၁၈၇၂ ခု ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းမွာပင္ ၿပီးစီးျပည့္စံု၍ ေရခ်နိုင္မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၁၈၇၃ ခု ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕ သေဘၤာစက္႐ံုသို႕ ကာနယ္ ဘေရာင္းတို႔အဖြဲ႕ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈစဥ္က ယင္းတိုက္သေဘၤာမွာ ေရမခ်ရေသးဘဲ ရွိေနေလသည္။ ထိုစဥ္က လိုအပ္သည့္စက္မ်ားမွာ အဂၤလန္မွပင္ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ကာနယ္ ဘေရာင္း၏ မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ တိုက္သေဘၤာမ်ားအတြက္ စက္မ်ားကို အိၿႏီၵေနာက ဝယ္ယူ တင္ဆက္မည္ဟု စာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတိုက္သေဘၤာမွာ မည္သည့္ ခုႏွစ္ ေန႔ရက္တြင္ ၿပီးျပည့္စံု၍ ေရခ်နိုင္ခဲ့သည္၊ မည္မွ်ေကာင္းမြန္ ေအာင္ျမင္ အသံုးဝင္ခဲ့သည္ ဟူ၍ကား အတိအက် ေျပာဆိုနိုင္ရန္ အေထာက္အထား မေတြ႔ရေသး ျဖစ္သည္။ ၁၈၇၅ ခု ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရသည္ ျမစ္တြင္းသြား သေဘၤာတစင္းကို အေျမာက္ ၁၂ လက္ ဆင္လ်က္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခဲ့သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နစ္ကိုလ္ဆင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ သေဘၤာတစင္းတြင္ အေျမာက္ ၁၄ လက္ တပ္ဆင္ ေအာင္ျမင္လ်က္ ၁၈၇၅ ခု ဧၿပီလအတြင္း ဗန္းေမာ္သို႔ ဆန္တက္ခဲ့သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း သာမန္မွ်သာ သိရသည္။ ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံု၏ ၁၈၇၄ ခု ေနာက္ပိုင္း သီေပါမင္းလက္ထက္ လုပ္ရည္လုပ္အားကို ေဖာ္ၫႊန္းသည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း မေတြ႔ရေသး ျဖစ္သည္။ သိရသမွ်ေသာ္ ရတနာပံု သေဘၤာစက္႐ံုမွ ၁၈၇၀ ျပည့္မတိုင္မီ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသည့္ သေဘၤာ သံုးစင္း၊ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ နစ္ကုိလ္ဆင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ ကြၽန္းသေဘၤာ ၁၀ စင္း၊ ဆရာရွမ္း ေဆာက္လုပ္သည့္ အေျမႇာက္တင္ တိုက္သေဘၤာ တစင္းႏွင့္ ဆရာဘိန္း စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ သံသေဘၤာ ေလးစင္း၊ ေပါင္း သေဘၤာ ၁၈ စင္း ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ကဲ့သို႔ ရွိသည္။

( ၁၉၆၆ ခု၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသနေဆြးေႏြးပြဲမွာ စာတမ္းအျဖစ္ ဖတ္ၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္လူမႈေရး သိပၸံဂ်ာနယ္ (၁၉၆၈)၊ ၁၊ ၁၄၀ - ၁၇၉ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႕ သားေတာ္ အစဥ္ ျမစ္ေတာ္အၫြန္႕ အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္ၿမဲေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စီမံကိန္းတခု အေၾကာင္းကို ရသမွ် အေထာက္အထား ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႕ သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားတဲ့ ဆရာမႀကီး ေဒၚၾကန္ရဲ႕ “ကုန္းေဘာင္၏ ေနာက္ဆံုး အားမာန္” (ျမန္မာ့ရတနာ စာေပ၊ ပထမ အႀကိမ္၊ ၂၀၀၄ စက္တင္ဘာထုတ္) စာအုပ္မွ “ရတနာပံု စက္႐ံုမ်ား” သုေတသန ေဆာင္းပါးက "သေဘၤာ စက္႐ံုံုံု" အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ )

မွတ္ခ်က္။ ပစ္တိုင္းေထာင္ ၏ Note အား ကိုမိုးေဆြ မွတဆင့္ ေပးပို႔ပါသည္ ။

ဆိုကေရးတီး၏စကားတစ္ခြန္း ............................တစ္ခါက ဆိုကေရးတီး၏ တပည့္တစ္ဦးသည္ သူ႔ထံသို႔ ေျပးလာျပီး “ဆရာ ထင္မွတ္မထားတဲ့ သတင္းတစ္ခု ေျပာျပခ်င္တယ္” ဟူ ပ်ာပ်ာသလဲေျပာသည္။

ဆိုကေရးတီးက “ ခဏေနဦး....အခုေျပာမယ့္ စကားကုိ ဆန္ကာသံုးခုနဲ႔ စစ္ျပီးျပီလား” ဆိုကေရးတီး၏ ဆိုလိုခ်က္ကို သေဘာမေပါက္ေသာ တပည့္မွာ ေခါင္းခါျပသည္။

ဆိုကေရးတီးက ဆက္၍ “တစ္ျခားလူကို မေျပာခင္ ဆန္ကာသံုးခုနဲ႔ အရင္စစ္ရတယ္...ပထမ ဆန္ကာကို စစ္မွန္တဲ့ ဆန္ကာလို႔ေခၚတယ္။ ငါ့ကို ေျပာမယ့္ သတင္းက အမွန္လား”

“မွန္မမွန္ ကြ်န္ေတာ္လဲ မသိဘူး....လူေတြေျပာတာ ၾကားလိုက္လို႔”

“မွန္တယ္ မမွန္ဘူးဆိုတာကို မသိရင္ အဲဒီ သတင္းကို ဒုတိယဆန္ကာနဲ႔ စစ္ၾကည့္.... ငါ့ကိုေျပာမယ့္ သတင္းက အေကာင္းလား”

“မဟုတ္ဘူး”

“ဒီလိုဆိုရင္ တတိယဆန္ကာနဲ႔ ျပန္စစ္ၾကည့္... ငါ့ကို အရမ္းေျပာျပခ်င္ေနတဲ့ သတင္းက အေရးၾကီးတဲ့ သတင္း လား”

“ မၾကီးပါဘူး”

“အေရးမၾကီးတဲ့ သတင္း ေနာက္ျပီး အေကာင္းေျပာမယ့္ သတင္းလဲ မဟုတ္ျပန္ဘူး... သတင္းမွန္ ဟုတ္လား မဟုတ္ဘူးလားဆိုတာလဲ မသိဘဲနဲ႔ ဘာလို႔ ေျပာျပခ်င္ရတာလဲ... ေျပာျပန္ရင္လဲ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ တာပဲ အဖတ္တင္မယ္။ မဟုတ္မမွန္ေျပာတတ္တဲ့ လူေတြရဲ႕ စကားကို မယံုနဲ႔ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ သူေတြရဲ႔ စကားေတြ နားထဲ မ၀င္ေစနဲ႔။ သူတို႔ဟာ ေစတနာပါလို႔ ေျပာတာထက္ သူတစ္ပါးကို ေခ်ာက္တြန္းဖို႔က မ်ားတယ္။ အဲဒီလို လူမ်ဳိးနဲ႔ေပါင္းရင္ တစ္ေန႔ကိုယ္လည္း ေခ်ာက္တြန္းခံရတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေျပာမယ့္ စကားကို ဆန္ကာသံုးခုနဲ႔ အရင္စစ္ေဆးသင့္တယ္”

အတင္းဆိုတာ ထက္ျမက္တဲ့ ဓားသြားထက္ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ကို ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မျမင္ေစဘဲ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ တစ္ျခားလူ ထိခိုက္မွ ရလာမယ့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳိးကို တစ္ခ်ဳိ႔က ႏွစ္သက္ တတ္ၾက တယ္။ စကားကို လူတိုင္းေျပာတတ္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ စကားေကာင္း ေတြကို လူတိုင္း မေျပာတတ္ၾကဘူး။

မွတ္သားသင့္လုိ ့မွ်ေ၀ပါသည္။
ညိဳလင္းထြဏ္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ ေလာကဓံ ၈ပါးက်မကေတာ့ ဗုဓၵဘာသာ၀င္ဆိုေတာ့ ေလာကဓံ ၈ပါးကိုအျမဲ ႏွလံုး သြင္းပါတယ္။ လူဆိုတာတခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္မယ္ ၊ ရာထူးၾကီးမယ္၊ ခ်ီးမြမ္းခံရမယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ရမယ္၊ေနာင္တခ်ိန္မွာေတာ့ ရံႈးနိမ့္ရမယ္၊ ရာထူးကိုစြန္ ့လႊတ္ရမယ္၊ကဲ ့ရဲ ့ခံရမယ္။၀မ္းနည္းရမယ္။ အရင္တံုးက ႏိုင္ငံအႏွံ ့ ဘယ္ေနရာကိုစည္းရံုးေရးခရီးသြားသြား လူေတြက က်မကိုအသက္ရွည္ပါေစ က်မ္းမာၾကပါေစ လို ့ဆုေတာင္းေပးရရင္ ၊ က်မစိတ္ထဲမွာ အသိတရားတစ္ခု၀င္လာတယ္။
ဒါေတြကအျမဲတမ္းမဟုတ္ဘူး.။တေန ့က်ေတာ့ က်မကိုေထာက္ခံတဲ့သူေတြ က ဆန္ ့က်င္ခ်င္လဲဆန္ ့ က်င္ၾကမွာဘဲေလ ၊ႏို္င္ငံေရးဆိုတာကဒီလိုဘဲေလ၊ လူ ့ဘ၀ဆိုတာကလဲ ဒီလိုပါဘဲ ၊ က်မဒါကိုအျမဲ ႏွလံုးသြင္းပါတယ္။ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့သူဟာ လူေတြရဲ ့စိတ္အေျပာင္းအလဲကိုအမ်ားဆံုး ခံၾကရတာဘဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

တစ္ခ်ိန္က ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီး

တ႐ူစီဂါးလ္ပါ ေမ ၁၇
ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ႏိုင္ငံတြင္ လမ္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံု မ်ား၏  အုတ္ျမစ္မ်ား အပါအဝင္ အပ်က္ အစီးမ်ားကို သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္း အပ်က္အစီး မ်ားသည္
တစ္ခ်ိန္က ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီး အျဖစ္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု  ၎တို႔က ယူဆလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးကို ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ႏုိင္ငံ၏ မိုးသစ္ေတာ နက္ႀကီးမွ ရွာေဖြ ေတြႊရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး City Of Gold အျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ အထင္ကရ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ယူဆခဲ့သည္။
လမ္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံု အုတ္ျမစ္မ်ား အပါအဝင္ အပ်က္အစီးဟု ယူဆရေသာ အရာမ်ားကို သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက 3D နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ေျမပံုေရးဆြဲ ရွာေဖြခဲ့ရာမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ၎ေဒသရွိ ေရွးလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမွတ္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေျမပံု အၫႊန္းမ်ားကို ေရွးေဟာင္း သုေတ သန ပညာရွင္မ်ားက ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သက္ေသ အေထာက္အထား ေဖာ္ ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တည္ရွိမႈကို အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အျဖစ္ သုေတသီမ်ားက ေျမလႊာ အတြင္းသို႔ ေလဆာ စနစ္ျဖင့္ ထည့္သြင္း စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သစ္ေတာမ်ား ထူ ထပ္စြာ ဖံုးလႊမ္း ေနသည့္ ေျမလႊာထုေအာက္ရွိ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ အေနအထားကို ပံုထုတ္ ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ ၎ေဒသရွိ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ အေနအထားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ၎ေဒသသို႔ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အလည္အပတ္ သြား ေရာက္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တည္ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို မကၠဆီကိုႏွင့္ ပီ႐ူး ႏိုင္ငံမ်ားအား တိုက္ခိုက္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ စပိန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီ အင္ပါယာမွ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြ သူမ်ားက ၁၅ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။